Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1750-1 libpng -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2009-03-22
Berörda paket:
libpng
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 446308, Fel 476669, Fel 516256, Fel 512665.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2007-2445, CVE-2007-5269, CVE-2008-1382, CVE-2008-5907, CVE-2008-6218, CVE-2009-0040.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i libpng, ett bibliotek för läsning och skrivning av PNG-filer. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2007-2445

  Funktionen png_handle_tRNS tillåter angripare att orsaka en överbelastning (krasch) med hjälp av en gråskale-PNG-bild med ett felaktigt CRC-värde i tRNS-delen.

 • CVE-2007-5269

  Vissa avsnittshanterare tillåter angripare att orsaka en överbelastning (krasch) med hjälp av specialskrivna avsnitt av pCAL, sCAL, tEXt, iTXt och ztXT i PNG-bilder, vilket startar läsning utanför gränsen.

 • CVE-2008-1382

  libpng tillåter miljöberoende angripare att orsaka en överbelastning (krasch) och möjligen exekvera godtycklig kod med hjälp av en PNG-fil med okända avsnitt med nollängd, vilket startar en åtkomst till oinitialiserat minne.

 • CVE-2008-5907

  png_check_keyword kan tillåta miljöberoende angripare att sätta värdet i en godtycklig minnesplats till noll via vektorer som innefattar skapande av specialskrivna PNG-filer med nyckelord.

 • CVE-2008-6218

  En minnesläcka i funktionen png_handle_tEXt tillåter miljöberoende angripare att orsaka en överbelastning (minnesförbrukning) med hjälp av en specialskriven PNG-fil.

 • CVE-2009-0040

  libpng tillåter miljöberoende angripare att orsaka en överbelastning (krasch) eller möjligen exekvera godtycklig kod med hjälp av en specialskriven PNG-fil som startar ett frisläppande av en oinitialiserad pekare i (1) funktionen png_read_png, (2) pCAL-avsnittshantering eller (3) skapande av 16-bitars gammatabeller.

För den gamla stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 1.2.15~beta5-1+etch2.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 1.2.27-2+lenny2. (Bara CVE-2008-5907, CVE-2008-5907 och CVE-2009-0040 påverkar den stabila utgåvan.)

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 1.2.35-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era libpng-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng_1.2.15~beta5.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng_1.2.15~beta5-1+etch2.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng_1.2.15~beta5-1+etch2.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng3_1.2.15~beta5-1+etch2_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_alpha.udeb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_amd64.udeb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_mips.udeb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_powerpc.udeb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_s390.udeb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.15~beta5-1+etch2_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.15~beta5-1+etch2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.15~beta5-1+etch2_sparc.deb

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng_1.2.27-2+lenny2.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng_1.2.27.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng_1.2.27-2+lenny2.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng3_1.2.27-2+lenny2_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_alpha.udeb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_armel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_hppa.udeb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_ia64.udeb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0-udeb_1.2.27-2+lenny2_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-dev_1.2.27-2+lenny2_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2+lenny2_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.