Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1789-1 php5 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2009-05-04
Berörda paket:
php5
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 507101, Fel 507857, Fel 508021, Fel 511493, Fel 523028, Fel 523049.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-2107, CVE-2008-2108, CVE-2008-5557, CVE-2008-5624, CVE-2008-5658, CVE-2008-5814, CVE-2009-0754, CVE-2009-1271.
Ytterligare information:

Flera utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i PHP 5-hypertextförbehandlaren. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem.

Följande fyra sårbarheter har redan rättats i den stabila utgåvans (Lennys) version av php5 innan Lenny släpptes. Denna uppdatering tar nu hand om dem för Etch (den gamla stabila utgåvan):

 • CVE-2008-2107 / CVE-2008-2108

  Makrot GENERATE_SEED har flera problem som gör förutsägning av genererade slumptal enklare, vilket underlättar angrepp mot procedurer som använder rand() eller mt_rand() som en del av sin säkerhet.

 • CVE-2008-5557

  Ett buffertspill i mbstring-utökning tillåter angripare att exekvera godtycklig kod med hjälp av en specialskriven sträng som innehåller en HTML-entitet.

 • CVE-2008-5624

  Variablerna page_uid och page_gid är inte satta korrekt, vilket tillåter användning av viss funktionalitet menad att begränsas till root.

 • CVE-2008-5658

  En katalogtraverseringssårbarhet i funktionen ZipArchive::extractTo tillåter angripare att skriva godtyckliga filer med hjälp av en ZIP-fil med en fil vars namn innehåller ..-sekvenser (punkt punkt).

Denna uppdatering tar också hand om dessa tre sårbarheter för både den gamla stabila utgåvan (Etch) och den stabila utgåvan (Lenny):

 • CVE-2008-5814

  En serveröverskridande skriptsårbarhet (XSS) när display_errors är aktivera tillåter angripare utifrån att injicera godtyckliga webbskript eller HTML.

 • CVE-2009-0754

  Vid körning av Apache tillåter PHP lokala användare att modifiera beteendet hos andra platser som huseras på samma webbserver genom ändring av mbstring.func_overload-inställningen i .htaccess, vilket orsaka denna inställning att appliceras på andra virtuella värdar på samma server.

 • CVE-2009-1271

  Funktionen JSON_parser tillåter en överbelastning (segmenteringsfel) med hjälp av en felformaterad sträng till API-funktionen json_decode.

Dessutom inkluderas två uppdatering som ursprungligen planerades för nästa punktuppdatering för den gamla stabila utgåvan i Etch-paketet:

 • Låt PHP använda systemets tidszonsdatabas istället för den inbäddade tidszonsdatabasen som är utdaterad.

 • Den oanvända modulen 'dbase' har tagits bort från källtarbollen eftersom denna modul innehöll licensproblem.

För den gamla stabila utgåvan (Etch) har dessa problem rättats i version 5.2.0+dfsg-8+etch15.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 5.2.6.dfsg.1-1+lenny3.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 5.2.9.dfsg.1-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert php5-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0+dfsg-8+etch15.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0+dfsg-8+etch15.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0+dfsg.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php-pear_5.2.0+dfsg-8+etch15_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_arm.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache-mod-php5_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.0+dfsg-8+etch15_sparc.deb

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php-pear_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny3_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.