Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1807-1 cyrus-sasl2, cyrus-sasl2-heimdal -- buffertspill

Rapporterat den:
2009-06-01
Berörda paket:
cyrus-sasl2, cyrus-sasl2-heimdal
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 528749.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2009-0688.
CERTs information om sårbarheter, bulletiner och incidenter: VU#238019.
Ytterligare information:

James Ralston upptäckte att funktionen sasl_encode64() i cyrus-sasl2, ett fritt bibliotek som implementerar Simple Authentication and Security Layer, saknar en nullterminering i vissa situationer. Detta orsakar several buffer overflows in situations where cyrus-sasl2 itself requires flera buffertspill i situationer där cyrus-sasl2 kräver kräver att ströngen är nullterminerad, vilket kan leda till överbelastning eller exevering av godtycklig kod.

Viktig information (ursprungligen från US-CERT, översatt här): Denna rättelse rättar visserligen kod som är sårbar, men den kan göra att existerande, icke-sårbar kod slutar fungera. Här är en funktionsprototyp från include/saslutil.h som illustrerar förklaringen:

/* bas64-kodning
* in -- indata
* inlen -- indatalängd
* out -- utbuffert (kommer vara nullterminerad)
* outmax -- största storlek på utbuffert
* resultat:
* outlen -- får faktisk längd av utbuffert (valfritt)
*
* Returnerar SASL_OK vid framgång, SASL_BUFOVER om resultatet inte får plats
*/
LIBSASL_API int sasl_encode64(const char *in, unsigned inlen,
char *out, unsigned outmax,
unsigned *outlen);

Antag ett scenario där anropande kod har skrivits så att den beräknar den exakta storleken som krävs för bas64-kodning i förväg, sedan allokerar en buffert av precis den storleken och skickar en pekare till buffertedn in i sasl_encode64() som *out. Så länge denna kod inte väntar sig att bufferten är nullterminerad (exempelvis anropar den inte några stränghanterande funktioner som strlen()), kommer koden fungera och inte vara sårbar

När denna rättelse appliceras, kommer samma kod misslyckas eftersom sasl_encode64() kommer börja returnera SASL_BUFOVER.

För den gamla stabila utgåvan (Etch) har detta problem rättats i version 2.1.22.dfsg1-8+etch1 av cyrus-sasl2.

För den stabila utgåvan (Lenny) har detta problem rättats i version 2.1.22.dfsg1-23+lenny1 av cyrus-sasl2 och cyrus-sasl2-heimdal.

För uttestningsutgåvan (Squeeze) kommer detta problem att rättas inom kort.

För den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 2.1.23.dfsg1-1 av cyrus-sasl2 och cyrus-sasl2-heimdal.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era cyrus-sasl2- och/eller cyrus-sasl2-heimdal-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2_2.1.22.dfsg1.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal_2.1.22.dfsg1.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-doc_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-gssapi-mit_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-ldap_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/libsasl2-modules-gssapi-heimdal_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2-heimdal/cyrus-sasl2-heimdal-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/cyrus-sasl2-dbg_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-otp_2.1.22.dfsg1-23+lenny1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.