Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1915-1 linux-2.6 -- utökning av privilegier/överbelastning/känsligt minnesläckage

Rapporterat den:
2009-10-22
Berörda paket:
linux-2.6
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2009-2695, CVE-2009-2903, CVE-2009-2908, CVE-2009-2909, CVE-2009-2910, CVE-2009-3001, CVE-2009-3002, CVE-2009-3286, CVE-2009-3290, CVE-2009-3613.
Ytterligare information:

Observera: Debian 5.0.4, nästa punktutgåva av Debian Lenny, kommer innehålla ett nytt standardvärde för variabeln mmap_min_addr. Denna förändring kommer att lägga till ett ytterligare skydd mot en sorts säkerhetssårbarheter kända som NULL-pekaravrefererings-sårbarheter, men detta skydd kommer behövas kringgås vid användning av vissa applikationer. Ytterligare information om denna ändring, inklusive instruktioner för att göra denna ändring lokalt innan 5.0.4 släpps (rekommenderas), kan läsas på https://wiki.debian.org/mmap_min_addr.

Flera sårbarheter har upptäckts i Linuxkärnan som kan leda till en överbelastning, känsligt minnesläckage eller utökning av rättigheter. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2009-2695

  Eric Paris tillhandahöll flera rättelser för att öka det skydd som variabeln mmap_min_addr tillhandahåller mot NULL-pekaravrefereringssårbarheter.

 • CVE-2009-2903

  Mark Smith upptäckte en minnesläcka i implementationen av appletalk. När modulerna appletalk och ipddp är laddade, men ingen ipddpN-enhet kan hittas, kan angripare utifrån orsaka en överbelastning genom att förbruka stora mängder systemminne.

 • CVE-2009-2908

  Loic Minier upptäckte ett problem i filsystemet eCryptfs. En lokal användare kan orsaka en överbelastning (kärnoops) genom att få ett värde att bli negativt.

 • CVE-2009-2909

  Arjan van de Ven upptäckte ett problem i implementationen av AX.25-protokollet. Ett specialskrivet anrop till setsockopt() kan resultera i en överbelastning (kärnoops).

 • CVE-2009-2910

  Jan Beulich upptäckte ett läckage av känsligt kärnminne. System som kör amd64-kärnan städar inte register för 32-bitars processer tillräckligt.

 • CVE-2009-3001

  Jiri Slaby rättade ett läckage av känsligt minne i implementationen av ANSI/IEEE 802.2 LLC. Detta läckage kan inte utnyttjas i kärnan i Debian Lenny eftersom det krävs superanvänderprivilegier för att utnyttja problemet.

 • CVE-2009-3002

  Eric Dumazet rättade flera läckage av känsligt minne i implementationerna av IrDA, X.25 PLP (Rose), NET/ROM, Acorn Econet/AUN och Controller Area Network (CAN). Lokala användare kan utnyttja dessa problem för att få tillgång till kärnminne.

 • CVE-2009-3286

  Eric Paris upptäckte ett problem med implementationen av NFSv4-server. När ett O_EXCL-skapande misslyckas, kan filer lämnas med förstörda rättigheter, vilket möjligen kan ge oönskade rättigheter till lokala användare.

 • CVE-2009-3290

  Jan Kiszka upptäckte att funktionen kvm_emulate_hypercall i KVM inte hindrar åtkomst till MMU-hyperanrop från ring 0, vilket tillåter lokala gästoperativsystemanvändare att orsaka en överbelastning (krasch av gästkärna) och läsning av eller skrivning till gästkärnans minne.

 • CVE-2009-3613

  Alistair Strachan rapporterade ett problem med r8169-drivrutinen. Fjärranvändare kan orsaka en överbelastning (IOMMU-minnesförbrukning och systemkrasch) genom att skicka ett stort antal mycket stora ramar.

För den gamla stabila utgåvan (Etch) kommer dessa problem, om de förekommer, att rättas i uppdateringar för linux-2.6 och linux-2.6.24.

För den stabila utgåvan (Lenny) har detta problem rättats i version 2.6.26-19lenny1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era linux-2.6- och user-mode-linux-paket.

Observera: Debian övervakar noga alla kända säkerhetsproblem i alla linuxkärnpaket i alla utgåvor med aktivt säkerhetsstöd. Men med tanke på hur ofta säkerhetsproblem av mindre allvarlig karaktär dyker upp och resurserna som krävs för att göra en uppdatering, kommer mindre allvarliga uppdateringar typiskt inte att släppas för alla kärnor på samma gång. De kommer snarare att släppas på ett något hackigt sätt.

Följande matris listar ytterligare källpaket som byggdes om för kompatibilitet med eller för att använda denna uppdatering:

  Debian 5.0 (Lenny)
user-mode-linux 2.6.26-1um-2+19lenny1
Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.26-19lenny1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.26.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.26-19lenny1.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-source-2.6.26_2.6.26-19lenny1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-manual-2.6.26_2.6.26-19lenny1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-patch-debian-2.6.26_2.6.26-19lenny1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-support-2.6.26-2_2.6.26-19lenny1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-doc-2.6.26_2.6.26-19lenny1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-tree-2.6.26_2.6.26-19lenny1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-alpha-smp_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-alpha-legacy_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-alpha-smp_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-alpha-generic_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-alpha-generic_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-alpha-legacy_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-alpha_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-openvz_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-modules-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-openvz-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/xen-linux-system-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-openvz-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-xen_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-ixp4xx_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-arm_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-footbridge_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-ixp4xx_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-footbridge_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-iop32x_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-orion5x_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-iop32x_2.6.26-19lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-orion5x_2.6.26-19lenny1_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-ixp4xx_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-iop32x_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-versatile_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-armel_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-versatile_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-orion5x_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-iop32x_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-ixp4xx_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-orion5x_2.6.26-19lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc-smp_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc64-smp_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc64_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc-smp_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-hppa_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc64_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc64-smp_2.6.26-19lenny1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-486_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-686-bigmem_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-openvz-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-486_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/xen-linux-system-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-i386_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-xen_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-modules-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-686-bigmem_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-686-bigmem_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-openvz-686_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-686-bigmem_2.6.26-19lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-openvz_2.6.26-19lenny1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-itanium_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-itanium_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-itanium_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-mckinley_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-ia64_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-mckinley_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-mckinley_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-itanium_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-mckinley_2.6.26-19lenny1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-r5k-ip32_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-mips_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-sb1a-bcm91480b_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-r5k-ip32_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-4kc-malta_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-sb1-bcm91250a_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-sb1-bcm91250a_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-5kc-malta_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-5kc-malta_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-sb1a-bcm91480b_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-r4k-ip22_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-4kc-malta_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-r4k-ip22_2.6.26-19lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-sb1-bcm91250a_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-4kc-malta_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-sb1-bcm91250a_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-mipsel_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-sb1a-bcm91480b_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-4kc-malta_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-r5k-cobalt_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-sb1a-bcm91480b_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-5kc-malta_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-r5k-cobalt_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-5kc-malta_2.6.26-19lenny1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-powerpc_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-powerpc-smp_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-powerpc_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-powerpc_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-powerpc-smp_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-powerpc64_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-powerpc_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-powerpc64_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-powerpc64_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-powerpc_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-powerpc64_2.6.26-19lenny1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-s390-tape_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-s390_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-s390x_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-s390_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-s390x_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-s390_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-s390x_2.6.26-19lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-s390x_2.6.26-19lenny1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-sparc64_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-sparc_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-sparc64-smp_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-sparc64_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-sparc64-smp_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-sparc64_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-sparc64_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.