Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1927-1 linux-2.6 -- utökning av privilegier/överbelastning/känsligt minnesläckage

Rapporterat den:
2009-11-05
Berörda paket:
linux-2.6
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2009-3228, CVE-2009-3238, CVE-2009-3547, CVE-2009-3612, CVE-2009-3620, CVE-2009-3621, CVE-2009-3638.
Ytterligare information:

Observera: Debian 5.0.4, nästa punktutgåva av Debian Lenny, kommer innehålla ett nytt standardvärde för variabeln mmap_min_addr. Denna förändring kommer att lägga till ett ytterligare skydd mot en sorts säkerhetssårbarheter kända som NULL-pekaravrefererings-sårbarheter, men detta skydd kommer behövas kringgås vid användning av vissa applikationer. Ytterligare information om denna ändring, inklusive instruktioner för att göra denna ändring lokalt innan 5.0.4 släpps (rekommenderas), kan läsas på https://wiki.debian.org/mmap_min_addr.

Flera sårbarheter har upptäckts i Linuxkärnan som kan leda till en överbelastning, känsligt minnesläckage eller utökning av priviilegier. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2009-3228

  Eric Dumazet rapporterade en förekomst av oinitialiserat kärnminne i shemaläggaren för nätverkspaket. Lokala användare kan ha möjlighet att utnyttja detta problem för att läsa innehållet i känsligt kärnminne.

 • CVE-2009-3238

  Linus Torvalds tillhandahöll en ändring till funktionen get_random_int() för att öka dess slumpmässighet.

 • CVE-2009-3547

  Earl Chew upptäckte ett NULL-pekaravrefereringsproblem i funktionen pipe_rdwr_open som kan användas av lokala användare för att erhålla förhöjda privilegier.

 • CVE-2009-3612

  Jiri Pirko upptäckte en felskrivning i en strukturinitialisering i undersystemet netlink som kan tillåta lokala användare att få tillgång till känsligt kärnminne.

 • CVE-2009-3620

  Ben Hutchings upptäckte ett problem i DRM-hanteraren för grafikadaptrarna ATI Rage 128. Lokala användare kan ha möjlighet att utnyttja denna sårbarhet för att orsaka en överbelastning (NULL-pekaravreferering).

 • CVE-2009-3621

  Tomoki Sekiyama upptäckte ett dödlägestillstånd i implementationen av UNIX domain socket. Lokala användare kan utnyttja denna sårbarhet för att orsaka en överbelastning (systemhängning).

 • CVE-2009-3638

  David Wagner rapporterade ett spill i undersystemet KVM på i386-system. Detta problem kan utnyttjas av lokala användare som kan komma åt enhetsfilen /dev/kvm.

För den stabila utgåvan (Lenny) har detta problem rättats i version 2.6.26-19lenny2.

För den gamla stabila utgåvan (Etch) kommer dessa problem, där de förekommer, att rättas i uppdateringar till linux-2.6 och linux-2.6.24.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era linux-2.6- och user-mode-linux-paket.

Observera: Debian övervakar noga alla kända säkerhetsproblem i alla linuxkärnpaket i alla utgåvor med aktivt säkerhetsstöd. Men med tanke på hur ofta säkerhetsproblem av mindre allvarlig karaktär dyker upp och resurserna som krävs för att göra en uppdatering, kommer mindre allvarliga uppdateringar typiskt inte att släppas för alla kärnor på samma gång. De kommer snarare att släppas på ett något hackigt sätt.

Följande matris listar ytterligare källpaket som har byggts om för kompatibilitet med eller för att dra fördel av denna uppdatering:

  Debian 5.0 (Lenny)
user-mode-linux 2.6.26-1um-2+19lenny2
Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.26-19lenny2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.26-19lenny2.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.26.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-tree-2.6.26_2.6.26-19lenny2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-doc-2.6.26_2.6.26-19lenny2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-patch-debian-2.6.26_2.6.26-19lenny2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-source-2.6.26_2.6.26-19lenny2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-manual-2.6.26_2.6.26-19lenny2_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-support-2.6.26-2_2.6.26-19lenny2_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-alpha_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-alpha-generic_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-alpha-generic_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-alpha-legacy_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-alpha-smp_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-alpha-legacy_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-alpha-smp_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny2_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-openvz-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-modules-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-openvz-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-xen_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/xen-linux-system-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-openvz_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-xen-amd64_2.6.26-19lenny2_amd64.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-iop32x_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-iop32x_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-versatile_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-ixp4xx_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-versatile_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-orion5x_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-ixp4xx_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-armel_2.6.26-19lenny2_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-orion5x_2.6.26-19lenny2_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc64_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc-smp_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc64_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-hppa_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-parisc64-smp_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc64-smp_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-parisc-smp_2.6.26-19lenny2_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-486_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-openvz-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-686-bigmem_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-486_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-686-bigmem_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-686-bigmem_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-xen_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-686-bigmem_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/xen-linux-system-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-amd64_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-openvz-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-openvz_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-i386_2.6.26-19lenny2_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-modules-2.6.26-2-xen-686_2.6.26-19lenny2_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-itanium_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-itanium_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-mckinley_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-mckinley_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-itanium_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-mckinley_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-mckinley_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-ia64_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-itanium_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny2_ia64.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-powerpc64_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-powerpc_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-vserver-powerpc64_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-powerpc64_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-powerpc-smp_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-powerpc-smp_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-common-vserver_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-powerpc64_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-vserver-powerpc_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-all-powerpc_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.26-2-powerpc_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.26-2-powerpc_2.6.26-19lenny2_powerpc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.