Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1928-1 linux-2.6.24 -- utökning av privilegier/överbelastning/känsligt minnesläckage

Rapporterat den:
2009-11-05
Berörda paket:
linux-2.6.24
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2009-2846, CVE-2009-2847, CVE-2009-2848, CVE-2009-2849, CVE-2009-2903, CVE-2009-2908, CVE-2009-2909, CVE-2009-2910, CVE-2009-3001, CVE-2009-3002, CVE-2009-3228, CVE-2009-3238, CVE-2009-3286, CVE-2009-3547, CVE-2009-3612, CVE-2009-3613, CVE-2009-3620, CVE-2009-3621.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i Linuxkärnan som kan leda till en överbelastning, känsligt minnesläckage eller utökning av privilegier. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2009-2846

  Michael Buesch noterade ett typfel i drivrutinen eisa-eeprom för hppa-arkitekturen. Lokala användare kunde utnyttja detta problem för att få tillgång till begränsat minne.

 • CVE-2009-2847

  Ulrich Drepper noterade ett problem i do_sigalstack-rutinen på 64-bitars system. Detta problem tillåter lokala användare att få tillgång till potentiellt känsligt minne på kärnstacken.

 • CVE-2009-2848

  Eric Dumazet upptäckte ett problem i execve-sökvägen, där variabeln clear_child_tid inte rensades på ett korrekt sätt. Lokala användare kunde utnyttja detta problem för att orsaka en överbelastning (minneskorruption).

 • CVE-2009-2849

  Neil Brown upptäckte ett problem i sysfs-gränssnittet till md-enheter. När md-vektorer inte är aktiva, kan lokala användare utnyttja denna sårbarhet för att orsaka en överbelastning (oops).

 • CVE-2009-2903

  Mark Smith upptäckte en minnesläcka i implementationen av appletalk. När modulerna appletalk och ipddp är laddade, men ingen ipddpN-enhet kan hittas, kan angripare utifrån orsaka en överbelastning genom att förbruka stora mängder systemminne.

 • CVE-2009-2908

  Loic Minier upptäckte ett problem i filsystemet eCryptfs. En lokal användare kan orsaka en överbelastning (kärnoops) genom att få ett värde att bli negativt.

 • CVE-2009-2909

  Arjan van de Ven upptäckte ett problem i implementationen av AX.25-protokollet. Ett specialskrivet anrop till setsockopt() kan resultera i en överbelastning (kärnoops).

 • CVE-2009-2910

  Jan Beulich upptäckte ett läckage av känsligt kärnminne. System som kör amd64-kärnan städar inte register för 32-bitars processer tillräckligt.

 • CVE-2009-3001

  Jiri Slaby rättade ett läckage av känsligt minne i implementationen av ANSI/IEEE 802.2 LLC. Detta läckage kan inte utnyttjas i kärnan i Debian Lenny eftersom det krävs superanvänderprivilegier för att utnyttja problemet.

 • CVE-2009-3002

  Eric Dumazet rättade flera läckage av känsligt minne i implementationerna av IrDA, X.25 PLP (Rose), NET/ROM, Acorn Econet/AUN och Controller Area Network (CAN). Lokala användare kan utnyttja dessa problem för att få tillgång till kärnminne.

 • CVE-2009-3228

  Eric Dumazet rapporterade en förekomst av oinitialiserat kärnminne i shemaläggaren för nätverkspaket. Lokala användare kan ha möjlighet att utnyttja detta problem för att läsa innehållet i känsligt kärnminne.

 • CVE-2009-3238

  Linus Torvalds tillhandahöll en ändring till funktionen get_random_int() för att öka dess slumpmässighet.

 • CVE-2009-3286

  Eric Paris upptäckte ett problem med implementationen av NFSv4-server. När ett O_EXCL-skapande misslyckas, kan filer lämnas med förstörda rättigheter, vilket möjligen kan ge oönskade rättigheter till lokala användare.

 • CVE-2009-3547

  Earl Chew upptäckte ett NULL-pekaravrefereringsproblem i funktionen pipe_rdwr_open som kan användas av lokala användare för att erhålla förhöjda privilegier.

 • CVE-2009-3612

  Jiri Pirko upptäckte en felskrivning i en strukturinitialisering i undersystemet netlink som kan tillåta lokala användare att få tillgång till känsligt kärnminne.

 • CVE-2009-3613

  Alistair Strachan rapporterade ett problem med r8169-drivrutinen. Fjärranvändare kan orsaka en överbelastning (IOMMU-minnesförbrukning och systemkrasch) genom att skicka ett stort antal mycket stora ramar.

 • CVE-2009-3620

  Ben Hutchings upptäckte ett problem i DRM-hanteraren för grafikadaptrarna ATI Rage 128. Lokala användare kan ha möjlighet att utnyttja denna sårbarhet för att orsaka en överbelastning (NULL-pekaravreferering).

 • CVE-2009-3621

  Tomoki Sekiyama upptäckte ett dödlägestillstånd i implementationen av UNIX domain socket. Lokala användare kan utnyttja denna sårbarhet för att orsaka en överbelastning (systemhängning).

För den gamla stabila utgåvan (Etch) har detta problem rättats i version 2.6.24-6~etchnhalf.9etch1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era linux-2.6.24-paket.

Observera: Debian 'Etch' innehåller paket för linuxkärnan baserade på både 2.6.18- och 2.6.24-utgåvorna av linux. Alla kända säkerhetsproblem övervakas noga för båda paketen och de båda paketen kommer erhålla säkerhetsuppdateringar tills säkerhetsstödet för Debian 'Etch' avslutas. Men med tanke på hur ofta säkerhetsproblem av mindre allvarlig karaktär dyker upp och resurserna som krävs för att göra en uppdatering, kommer mindre allvarliga uppdateringar för 2.6.18 och 2.6.24 typiskt att släppas på ett något hackigt sätt.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 4.0 (etch)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-2.6.24_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-2.6.24_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-2.6.24_2.6.24.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-doc-2.6.24_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-tree-2.6.24_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-manual-2.6.24_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-source-2.6.24_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-support-2.6.24-etchnhalf.1_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-patch-debian-2.6.24_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all-alpha_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-alpha-legacy_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-alpha-generic_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-alpha-legacy_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-common_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-alpha-generic_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-alpha-smp_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-alpha-smp_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-amd64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-common_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-amd64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all-amd64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_amd64.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-parisc_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-common_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-parisc64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-parisc-smp_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-parisc64-smp_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-parisc64-smp_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all-hppa_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-parisc-smp_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-parisc64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-parisc_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-486_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-686-bigmem_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-686_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all-i386_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-amd64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-common_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-686_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-686-bigmem_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-486_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-amd64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-mckinley_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-common_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all-ia64_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-mckinley_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-itanium_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-itanium_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_ia64.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-r5k-cobalt_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-common_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-5kc-malta_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-4kc-malta_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-4kc-malta_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-sb1-bcm91250a_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-r5k-cobalt_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-sb1-bcm91250a_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-all-mipsel_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-sb1a-bcm91480b_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-image-2.6.24-etchnhalf.1-5kc-malta_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/l/linux-2.6.24/linux-headers-2.6.24-etchnhalf.1-sb1a-bcm91480b_2.6.24-6~etchnhalf.9etch1_mipsel.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.