Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-1988-1 qt4-x11 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2010-02-02
Berörda paket:
qt4-x11
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 532718, Fel 534946, Fel 538347, Fel 545793.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2009-0945, CVE-2009-1687, CVE-2009-1690, CVE-2009-1698, CVE-2009-1699, CVE-2009-1711, CVE-2009-1712, CVE-2009-1713, CVE-2009-1725, CVE-2009-2700.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i qt4-x11, ett plattformsöverskridande ramverk för C++-applikationer. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2009-0945

  Ett vektorindexeringsfel i metoden insertItemBefore i WebKit, som används i qt4-x11, tillåter angripare utifrån att exekvera godtycklig kod.

 • CVE-2009-1687

  JavaScripts skräpinsamlare i WebKit hanterar inte allokeringsfel korrekt, vilket tillåter angripare utifrån att exekvera godtycklig kod eller orsaka en överbelastning (minneskorruption och applikationskrasch) med hjälp av ett specialskrivet HTML-dokument som startar skrivåtkomst till ett offset av en NULL-pekare.

 • CVE-2009-1690

  Det finns en använd-efter-frisläppande-sårbarhet i WebKit, som används i qt4-x11, vilket tillåter angripare utifrån att exekvera godtycklig kod eller orsaka en överbelastning (minneskorruption och applikationskrash) genom att sätta en ospecificerad egenskap i en HTML-tagg, som gör att barnelement frisläpps och senare accessas när ett HTML-fel inträffar.

 • CVE-2009-1698

  WebKit i qt4-x11 initialiserar inte en pekare vid hantering av ett attributfunktionsanrop i Cascading Style Sheets (CSS) med ett stort numeriskt argument, vilket tillåter angripare utifrån att exekvera godtycklig kod eller orsaka en överbelastning (minneskorruption och applikationskrash) med hjälp av ett specialskrivet HTML-dokument.

 • CVE-2009-1699

  Implementationen av XSL i WebKit, som används i qt4-x11, hanterar inte externa XML-entiteter korrekt, vilket tillåter angripare utifrån att läsa godtyckliga filer med hjälp av en specialskriven DTD.

 • CVE-2009-1711

  WebKit i qt4-x11 initialiserar inte minne för Attr DOM-objekt på ett korrekt sätt, vilket tillåter angripare utifrån att exekvera godtycklig kod eller orsaka en överbelastning (applikationskrash) med hjälp av ett specialskrivet HTML-dokument.

 • CVE-2009-1712

  WebKit i qt4-x11 hindrar inte fjärrladdning av lokala Java-appletar, vilket tillåter angripare utifrån att exekvera godtycklig kod, erhålla rättigheter eller erhålla känslig information med hjälp av ett APPLET- eller OBJECT-element.

 • CVE-2009-1713

  XSLT-funktionaliteten i WebKit, som används i qt4-x11 implemenenterar inte funktionen document på ett korrekt sätt, vilket tillåter angripare utifrån att läsa godtyckliga lokala filer och filer från andra säkerhetszoner.

 • CVE-2009-1725

  WebKit i qt4-x11 hanterar inte numeriska teckenreferenser på ett korrekt sätt, vilket tillåter angripare utifrån att exekvera godtycklig kod eller orsaka en överbelastning (minneskorruption och applikationskrash) med hjälp av ett specialskrivet HTML-dokument.

 • CVE-2009-2700

  qt4-x11 hanterar inte ett '\0'-tecken i ett domännamn på ett korrekt sätt i fältet Subject Alternative Name i ett X.509-certifikat, vilket tillåter mannen-i-mitten-angripare att lura godtyckliga SSL-servrar med hjälp av ett specialskrivet certifikat utgivet av en legitim certifieringsauktoritet (CA).

Den gamla stabila utgåvan (Etch) påverkas inte av dessa problem.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 4.4.3-1+lenny1.

För uttestningsutgåvan (Squeeze) och den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 4.5.3-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era qt4-x11-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-x11_4.4.3.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-x11_4.4.3-1+lenny1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-x11_4.4.3-1+lenny1.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-doc_4.4.3-1+lenny1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-doc-html_4.4.3-1+lenny1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-ibase_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_amd64.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-ibase_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-ibase_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qmake_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns-dbg_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xml_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-psql_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbg_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dbus_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-help_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-ibase_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-designer_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtcore4_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-svg_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit-dbg_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-sqlite2_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-test_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-dev-tools_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-demos_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-qt3support_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-webkit_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-odbc_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-script_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqtgui4_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-dev_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-network_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-designer_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-assistant_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/qt4-qtconfig_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-opengl-dev_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-sql-mysql_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/q/qt4-x11/libqt4-xmlpatterns_4.4.3-1+lenny1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.