Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2000-1 ffmpeg-debian -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2010-02-18
Berörda paket:
ffmpeg-debian
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2009-4631, CVE-2009-4632, CVE-2009-4633, CVE-2009-4634, CVE-2009-4635, CVE-2009-4636, CVE-2009-4637, CVE-2009-4638, CVE-2009-4640.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i ffmpeg, en multimediaspelare, -server och -kodare, som också tillhandahåller en uppsättning multimediabibliotek som används i applikationer som MPlayer:

Olika programmeringsfel i implementationer av behållare och kodare kan leda till överbelastning eller exekvering av godtycklig kod om användaren luras att öppna en felformaterad mediafil eller -ström.

Implementeringarna av följande berörda kodare och behållarformat har uppdaterats:

  • audiokodaren för Vorbis
  • behållarimplementeringen för Ogg
  • kodaren för FF Video 1
  • audiokodaren för MPEG
  • videokodaren för H264
  • behållarimplementationen för MOV
  • behållarimplementationen för Oggedc

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 0.svn20080206-18+lenny1.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 4:0.5+svn20090706-5.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ffmpeg-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-debian_0.svn20080206-18+lenny1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-debian_0.svn20080206-18+lenny1.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-doc_0.svn20080206-18+lenny1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec-dev_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc51_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil49_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg-dbg_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale-dev_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavutil-dev_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libpostproc-dev_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat52_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libswscale0_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavformat-dev_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice-dev_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/ffmpeg_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavdevice52_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/ffmpeg-debian/libavcodec51_0.svn20080206-18+lenny1_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.