Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2057-1 mysql-dfsg-5.0 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2010-06-07
Berörda paket:
mysql-dfsg-5.0
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2010-1626, CVE-2010-1848, CVE-2010-1849, CVE-2010-1850.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i databasservern MySQL. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2010-1626

  MySQL tillåter lokala användare att ta bort data- och indexfiler från en annan användares MyISAM-tabell med hjälp av en symlänkattack i kombination med DROP TABLE-kommandot.

 • CVE-2010-1848

  MySQL misslyckades med att kontrollera att tabellnamnsargumentet i ett COM_FIELD_LIST-kommandopaket var giltigt och i enlighet med reglerna för tabellnamn. Detta tillät en autentiserad avändare med SELECT-rättigheter på en tabell att erhålla fältdefinitioner för varje tabell i alla andra databaser och möjligen även i andra MySQL-instancer åtkomliga från serverns filsystem.

 • CVE-2010-1849

  MySQL kunde luras att läsa paket i all oändlighet om servern tog emot ett paket som var större än den största tillåtna storleken på ett paket. Detta resulterade i hög CPU-användning och alltså ett överbelastningstillstånd.

 • CVE-2010-1850

  MySQL var sårbar för ett buffertspillangrepp på grund av en oförmåga att utföra gränskontroller på tabellnamnsargumentet i ett COM_FIELD_LIST-kommandopaket. Genom att skicka lång data som tabellnamn, kunde en buffert flödas över, vilket kunde utnyttjas av en autentiserad användare för att injicera illvillig code.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 5.0.51a-24+lenny4

Uttestningsutgåvan (Squeeze) och den instabila utgåvan (Sid) innehåller inte längre mysql-dfsg-5.0.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert mysql-dfsg-5.0-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-dfsg-5.0_5.0.51a-24+lenny4.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-dfsg-5.0_5.0.51a-24+lenny4.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-dfsg-5.0_5.0.51a.orig.tar.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client_5.0.51a-24+lenny4_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server_5.0.51a-24+lenny4_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-common_5.0.51a-24+lenny4_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-server-5.0_5.0.51a-24+lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/mysql-client-5.0_5.0.51a-24+lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15off_5.0.51a-24+lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mysql-dfsg-5.0/libmysqlclient15-dev_5.0.51a-24+lenny4_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.