Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2058-1 glibc, eglibc -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2010-06-10
Berörda paket:
glibc, eglibc
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 583908.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2008-1391, CVE-2009-4880, CVE-2009-4881, CVE-2010-0296, CVE-2010-0830.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i biblioteket GNU C (även känt som glibc) och dess varianter. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

  • CVE-2008-1391, CVE-2009-4880, CVE-2009-4881

    Maksymilian Arciemowicz upptäckte att GNU C inte hanterade heltalsspill korrekt i strfmon-familjen av funktioner. Om en användare eller ett automatiserat system lurades att behandla en specialskriven formatsträng, kunde en angripare utifrån krascha applikationer och därmed skapa en överbelastning.

  • CVE-2010-0296

    Jeff Layton och Dan Rosenberg upptäckte att GNU C inte hanterade radbryt korrekt i mntent-familjen av funktioner. Om en lokal angripare hade möjlighet att injicera radbryt i en monteringspost genom andra sårbara monteringshjälpare, kunde denna angripare störa systemet eller möjligen erhålla superanvändarrättigheter.

  • CVE-2010-0830

    Dan Rosenberg upptäckte att GNU C inte validerade vissa ELF-programhuvuden korrekt. Om en användare eller ett automatiserat system lurades att verifiera ett specialskrivet ELF-program, kunde en angripare utifrån exekvera godtycklig kod med användarrättigheter.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 2.7-18lenny4 av glibc-paketet.

För uttestningsutgåvan (Squeeze) kommer dessa problem att rättas inom kort.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 2.1.11-1 av eglibc-paketet.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era glibc- eller eglibc-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/glibc_2.7-18lenny4.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/glibc_2.7.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/glibc_2.7-18lenny4.dsc
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/glibc-source_2.7-18lenny4_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales_2.7-18lenny4_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/glibc-doc_2.7-18lenny4_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-pic_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-dbg_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-dev_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-prof_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-alphaev67_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-udeb_2.7-18lenny4_alpha.udeb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-i386_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-i386_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_amd64.udeb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_armel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_armel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_armel.udeb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-i686_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-xen_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-amd64_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-amd64_2.7-18lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_i386.udeb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-udeb_2.7-18lenny4_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1_2.7-18lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-dbg_2.7-18lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-dev_2.7-18lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-prof_2.7-18lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6.1-pic_2.7-18lenny4_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-mips64_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-mipsn32_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-mips64_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-mipsn32_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-mips64_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-mips64_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-mipsn32_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-mipsn32_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-ppc64_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-ppc64_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-s390x_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-s390x_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-sparc64_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/nscd_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-files-udeb_2.7-18lenny4_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-udeb_2.7-18lenny4_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-pic_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dev-sparc64_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-dbg_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libnss-dns-udeb_2.7-18lenny4_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-prof_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/locales-all_2.7-18lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/glibc/libc6-sparcv9b_2.7-18lenny4_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.