Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2089-1 php5 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2010-08-06
Berörda paket:
php5
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2010-1917, CVE-2010-2225, CVE-2010-3065.
Ytterligare information:

Flera utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i PHP 5, en hypertextpreprocessor. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2010-1917

  Funktionen fnmatch kan missbrukas för att utföra överbelastningsattacker (genom att krascha tolkaren) med hjälp av ett buffertspill.

 • CVE-2010-2225

  Datauppackaren SplObjectStorage tillåter angripare att exekvera godtycklig kod med hjälp av serialiserad data via en använd-efter-frisläppande-sårbarhet.

 • CVE-2010-3065

  Den sessionsserialiserare som används som standard hanterar inte en särskild markör på ett korrekt sätt, vilket tillåter en angripare att injicera godtyckliga variabler i sessionen och möjligen utnyttja sårbarheter i uppackaren.

 • CVE-2010-1128

  För denna sårbarhet (förutsägbar entropi för Linear Congruential Generator som används för att generera sessionsid:n) anser vi inte att uppströms lösning är tillräcklig. Ni rekommenderas kommentera bort inställningarna session.entropy_file och session.entropy_length i php.ini-filerna. Ytterligare förbättringar kan åstadkommas genom att sätta session.hash_function till 1 (ett) och öka värdet på session.entropy_length.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9.

För uttestningsutgåvan (Squeeze) och den instabila utgåvan (Sid) kommer dessa problem att rättas inom kort.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era php5-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (stable)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php-pear_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.