Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2116-1 freetype -- heltalsspill

Rapporterat den:
2010-10-04
Berörda paket:
freetype
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2010-3311.
Ytterligare information:

Marc Schoenefeld har upptäckt ett fel i hanteringen av indataströmpositioner när typsnittsrenderingsmotorn FreeType behandlar indata. Om en användare laddar en specialskriven typsnittsfil med en applikation som är länkad mot FreeType och dessa typsnittsglyfer sedan ritas med X FreeType library (libXft), kan en applikationskrasch orsakas. Möjligen kan även godtycklig kod exekveras.

Efter uppgradering behöver alla applikationer och tjänster som använder libfreetype6 startas om. I de flesta fall är det tillräckligt att logga ut och in igen. Skriptet checkrestart från paketet debian-goodies eller lsof kan hjälpa till med att hitta de processer som fortfarande använder den gamla versionen av libfreetype6.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 2.3.7-2+lenny4.

Uttestningsutgåvan (Squeeze) och den instabila utgåvan (Sid) påverkas inte av detta problem.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era freetype-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype_2.3.7-2+lenny4.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype_2.3.7.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype_2.3.7-2+lenny4.diff.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_amd64.udeb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_arm.udeb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_armel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_hppa.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_ia64.udeb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_mips.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_mipsel.udeb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/freetype2-demos_2.3.7-2+lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.3.7-2+lenny4_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6-udeb_2.3.7-2+lenny4_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2+lenny4_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.