Säkerhetsbulletiner från 2010

[2010-12-31] DSA-2139 phpmyadmin - several vulnerabilities
[2010-12-29] DSA-2138 wordpress - SQL injection
[2010-12-26] DSA-2137 libxml2 - several vulnerabilities
[2010-12-21] DSA-2136 tor - buffer overflow
[2010-12-21] DSA-2135 xpdf - flera sårbarheter
[2010-12-18] DSA-2134 - kommande förändringar i bulletinformatet
[2010-12-13] DSA-2133 collectd - överbelastningsattack
[2010-12-11] DSA-2132 xulrunner - flera sårbarheter
[2010-12-10] DSA-2131 exim4 - godtycklig kod execution
[2010-12-10] DSA-2130 bind9 - flera sårbarheter
[2010-12-01] DSA-2129 krb5 - problem vid verifiering av kontrollsumma
[2010-12-01] DSA-2128 libxml2 - ogiltig minnesåtkomst
[2010-11-28] DSA-2127 wireshark - överbelastningsattack
[2010-11-26] DSA-2126 linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak
[2010-11-22] DSA-2125 openssl - buffertspill
[2010-11-01] DSA-2124 xulrunner - flera sårbarheter
[2010-11-01] DSA-2123 nss - flera sårbarheter
[2010-10-22] DSA-2122 glibc - städar inte indata
[2010-10-19] DSA-2121 typo3-src - flera sårbarheter
[2010-10-12] DSA-2120 postgresql-8.3 - utökning av privilegier
[2010-10-12] DSA-2119 poppler - flera sårbarheter
[2010-10-08] DSA-2118 subversion - logikfel
[2010-10-04] DSA-2117 apr-util - överbelastningsattack
[2010-10-04] DSA-2116 freetype - heltalsspill
[2010-09-29] DSA-2115 moodle - flera sårbarheter
[2010-09-26] DSA-2114 git-core - buffertspill
[2010-09-20] DSA-2113 drupal6 - flera sårbarheter
[2010-09-20] DSA-2112 bzip2 - heltalsspill
[2010-09-19] DSA-2111 squid3 - överbelastningsattack
[2010-09-17] DSA-2110 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning/informationsläcka
[2010-09-16] DSA-2109 samba - buffertspill
[2010-09-14] DSA-2108 cvsnt - programmeringsfel
[2010-09-09] DSA-2107 couchdb - opålitlig sökväg
[2010-09-08] DSA-2106 xulrunner - flera sårbarheter
[2010-09-07] DSA-2105 freetype - flera sårbarheter
[2010-09-06] DSA-2104 quagga - flera sårbarheter
[2010-09-05] DSA-2103 smbind - SQL-injicering
[2010-09-03] DSA-2102 barnowl - ingen kontroll av returvärde
[2010-08-31] DSA-2101 wireshark - flera sårbarheter
[2010-08-30] DSA-2100 openssl - dubbelt frisläppande
[2010-08-30] DSA-2099 openoffice.org - buffertspill
[2010-08-29] DSA-2098 typo3-src - flera sårbarheter
[2010-08-29] DSA-2097 phpmyadmin - otillräcklig städning av indata
[2010-08-24] DSA-2096 zope-ldapuserfolder - kontrollerar inte indata
[2010-08-23] DSA-2095 lvm2 - osäkert kommunikationsprotokoll
[2010-08-19] DSA-2094 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning/informationsläcka
[2010-08-19] DSA-2093 ghostscript - flera sårbarheter
[2010-08-17] DSA-2092 lxr-cvs - städar inte indata
[2010-08-12] DSA-2091 squirrelmail - ingen användarspecifik information finns implementerad
[2010-08-06] DSA-2090 socat - felaktig kontroll av indata
[2010-08-06] DSA-2089 php5 - flera sårbarheter
[2010-08-05] DSA-2088 wget - städar inte indata
[2010-08-04] DSA-2087 cabextract - programmeringsfel
[2010-08-04] DSA-2086 avahi - flera sårbarheter
[2010-08-03] DSA-2085 lftp - kontrollerar inte indata
[2010-08-03] DSA-2084 tiff - heltalsspill
[2010-08-02] DSA-2083 moin - städar inte indata
[2010-08-02] DSA-2082 gmime2.2 - buffertspill
[2010-08-01] DSA-2081 libmikmod - buffertspill
[2010-08-01] DSA-2080 ghostscript - flera sårbarheter
[2010-07-31] DSA-2079 mapserver - flera sårbarheter
[2010-07-31] DSA-2078 kvirc - programmeringsfel
[2010-07-29] DSA-2077 openldap - flera sårbarheter
[2010-07-27] DSA-2076 gnupg2 - användande efter frisläppande
[2010-07-27] DSA-2075 xulrunner - flera sårbarheter
[2010-07-21] DSA-2074 ncompress - heltalsunderspill
[2010-07-20] DSA-2073 mlmmj - otillräcklig städning av indata
[2010-07-19] DSA-2072 libpng - flera sårbarheter
[2010-07-14] DSA-2071 libmikmod - buffertspill
[2010-07-14] DSA-2070 freetype - flera sårbarheter
[2010-07-11] DSA-2069 znc - överbelastningsattack
[2010-07-11] DSA-2068 python-cjson - buffertspill
[2010-07-02] DSA-2067 mahara - flera sårbarheter
[2010-07-01] DSA-2066 wireshark - flera sårbarheter
[2010-06-27] DSA-2065 kvirc - flera sårbarheter
[2010-06-27] DSA-2064 xulrunner - flera sårbarheter
[2010-06-17] DSA-2063 pmount - osäker temporär fil
[2010-06-17] DSA-2062 sudo - städar inte indata
[2010-06-16] DSA-2061 samba - minnesförstöring
[2010-06-13] DSA-2060 cacti - otillräcklig städning av indata
[2010-06-10] DSA-2059 pcsc-lite - buffertspill
[2010-06-10] DSA-2058 glibc, eglibc - flera sårbarheter
[2010-06-07] DSA-2057 mysql-dfsg-5.0 - flera sårbarheter
[2010-06-06] DSA-2056 zonecheck - städar inte indata
[2010-06-05] DSA-2055 openoffice.org - makroexekvering
[2010-06-04] DSA-2054 bind9 - DNS-cacheförgiftning
[2010-05-25] DSA-2053 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning/informationsläcka
[2010-05-24] DSA-2052 krb5 - avreferering av null-pekare
[2010-05-24] DSA-2051 postgresql-8.3 - flera sårbarheter
[2010-05-24] DSA-2050 kdegraphics - flera sårbarheter
[2010-05-23] DSA-2049 barnowl - buffertspill
[2010-05-22] DSA-2048 dvipng - buffertspill
[2010-05-17] DSA-2047 aria2 - otillräcklig städning av indata
[2010-05-13] DSA-2046 phpgroupware - flera sårbarheter
[2010-05-11] DSA-2045 libtheora - heltalsspill
[2010-05-11] DSA-2044 mplayer - heltalsspill
[2010-05-11] DSA-2043 vlc - heltalsspill
[2010-05-05] DSA-2042 iscsitarget - formatsträng
[2010-05-03] DSA-2041 mediawiki - serveröverskridande frågeförfalskning
[2010-05-02] DSA-2040 squidguard - buffertspill
[2010-04-23] DSA-2039 cacti - städar inte indata
[2010-04-18] DSA-2038 pidgin - flera sårbarheter
[2010-04-17] DSA-2037 kdm (kdebase) - kapplöpningseffekt
[2010-04-17] DSA-2036 jasper - programmeringsfel
[2010-04-17] DSA-2035 apache2 - flera problem
[2010-04-17] DSA-2034 phpmyadmin - flera sårbarheter
[2010-04-15] DSA-2033 ejabberd - heapspill
[2010-04-11] DSA-2032 libpng - flera sårbarheter
[2010-04-11] DSA-2031 krb5 - användande efter frisläppande
[2010-04-06] DSA-2030 mahara - SQL-injicering
[2010-04-05] DSA-2029 imlib2 - flera sårbarheter
[2010-04-05] DSA-2028 xpdf - flera sårbarheter
[2010-04-03] DSA-2027 xulrunner - flera sårbarheter
[2010-04-02] DSA-2026 netpbm-free - stackbaserat buffertspill
[2010-03-31] DSA-2025 icedove - flera sårbarheter
[2010-03-31] DSA-2024 moin - otillräcklig städning av indata
[2010-03-28] DSA-2023 curl - buffertspill
[2010-03-23] DSA-2022 mediawiki - flera sårbarheter
[2010-03-22] DSA-2021 spamass-milter - städar inte indata
[2010-03-20] DSA-2020 ikiwiki - otillräcklig städning av indata
[2010-03-20] DSA-2019 pango1.0 - städar inte indata
[2010-03-18] DSA-2018 php5 - överbelastning (krasch)
[2010-03-15] DSA-2017 pulseaudio - osäker temporär katalog
[2010-03-13] DSA-2016 drupal6 - flera sårbarheter
[2010-03-15] DSA-2015 drbd8 - utökning av privilegier
[2010-03-12] DSA-2014 moin - flera sårbarheter
[2010-03-11] DSA-2013 egroupware - flera sårbarheter
[2010-03-11] DSA-2012 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning
[2010-03-10] DSA-2011 dpkg - sökvägstraversering
[2010-03-10] DSA-2010 kvm - utökning av privilegier/överbelastning
[2010-03-09] DSA-2009 tdiary - otillräcklig städning av indata
[2010-03-08] DSA-2008 typo3-src - flera sårbarheter
[2010-03-03] DSA-2007 cups - formatsträngssårbarhet
[2010-03-02] DSA-2006 sudo - flera sårbarheter
[2010-02-27] DSA-2005 linux-2.6.24 - utökning av privilegier/överbelastning/känslig minnesläcka
[2010-02-28] DSA-2004 samba - flera sårbarheter
[2010-02-22] DSA-2003 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning
[2010-02-19] DSA-2002 polipo - överbelastningsattack
[2010-02-19] DSA-2001 php5 - flera sårbarheter
[2010-02-18] DSA-2000 ffmpeg-debian - flera sårbarheter
[2010-02-18] DSA-1999 xulrunner - flera sårbarheter
[2010-02-17] DSA-1998 kdelibs - buffertspill
[2010-02-14] DSA-1997 mysql-dfsg-5.0 - flera sårbarheter
[2010-02-12] DSA-1996 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning/känslig minnesläcka
[2010-02-12] DSA-1995 openoffice.org - flera sårbarheter
[2010-02-11] DSA-1994 ajaxterm - svaga sessions-ID:n
[2010-02-10] DSA-1993 otrs2 - SQL-injicering
[2010-02-04] DSA-1992 chrony - flera sårbarheter
[2010-02-04] DSA-1991 squid/squid3 - överbelastningsattack
[2010-02-03] DSA-1990 trac-git - injicering av skalkommando
[2010-02-02] DSA-1989 fuse - överbelastningsattack
[2010-02-02] DSA-1988 qt4-x11 - flera sårbarheter
[2010-02-02] DSA-1987 lighttpd - överbelastningsattack
[2010-02-02] DSA-1986 moodle - flera sårbarheter
[2010-01-31] DSA-1985 sendmail - otillräcklig kontroll av indata
[2010-01-30] DSA-1984 libxerces2-java - överbelastningsattack
[2010-01-30] DSA-1983 wireshark - flera sårbarheter
[2010-01-29] DSA-1982 hybserv - överbelastningsattack
[2010-01-28] DSA-1981 maildrop - utökning av privilegier
[2010-01-27] DSA-1980 ircd-hybrid/ircd-ratbox - heltalsunderspill/överbelastning
[2010-01-27] DSA-1979 lintian - flera sårbarheter
[2010-01-26] DSA-1978 phpgroupware - flera sårbarheter
[2010-01-25] DSA-1977 python2.4 python2.5 - flera sårbarheter
[2010-01-22] DSA-1976 dokuwiki - flera sårbarheter
[2010-01-20] DSA-1975 - Security Support for Debian 4.0 to be discontinued on February 15th
[2010-01-20] DSA-1974 gzip - flera sårbarheter
[2010-01-19] DSA-1973 glibc, eglibc - informationsläckage
[2010-01-17] DSA-1972 audiofile - buffertspill
[2010-01-15] DSA-1971 libthai - heltalsspill
[2010-01-13] DSA-1970 openssl - överbelastningsattack
[2010-01-12] DSA-1969 krb5 - heltalsunderspill
[2010-01-08] DSA-1968 pdns-recursor - flera sårbarheter
[2010-01-07] DSA-1967 transmission - katalogtraversering
[2010-01-07] DSA-1966 horde3 - otillräcklig städning av indata
[2010-01-06] DSA-1965 phpldapadmin - städar inte indata

Du kan få de senaste Debiansäkerhetsbulletinerna genom att prenumerera på vår sändlista debian-security-announce. Du kan även bläddra i listans arkiv.