Debians sikkerhedsbulletin

DSA-2223-1 doctrine -- SQL-indsprøjtning

Rapporteret den:
20. apr 2011
Berørte pakker:
doctrine
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 622674.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2011-1522.
Yderligere oplysninger:

Man opdagede at Doctrine, et PHP-bibliotek til implementering af objektpersistence, indeholdt SQL-indsprøjtningssårbarheder. Det præcise virkning er afhængig af applikationen, som anvender Doctrine-biblioteket.

I den stabile distribution (squeeze), er dette problem rettet i version 1.2.2-2+squeeze1.

Vi anbefaler at du opgraderer dine doctrine-pakker.