Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2359-1 mojarra -- EL-injektion

Rapporterat den:
2011-12-06
Berörda paket:
mojarra
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2011-4358.
Ytterligare information:

Man har upptäckt att Mojarra, en implementation av JavaServer Faces, utvärderar opålitliga värden som EL-uttryck om includeViewParameters är satt till sant (true).

För den stabila utgåvan (Squeeze) har detta problem rättats i version 2.0.3-1+squeeze1.

För uttestningsutgåvan (Wheezy) och den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 2.0.3-2.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era mojarra-paket.