Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2394-1 libxml2 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2012-01-27
Berörda paket:
libxml2
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 652352, Fel 643648, Fel 656377.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2011-0216, CVE-2011-2821, CVE-2011-2834, CVE-2011-3905, CVE-2011-3919.
Ytterligare information:

Flera säkerhetsproblem har rättats i libxml2, ett populärt bibliotek för hantering av XML-datafiler.

 • CVE-2011-3919:

  Jüri Aedla upptäckte ett heap-baserat buffertspill som tillåter fjärrangripare att orsaka en överbelastning eller möjligen ospecificerade andra angreppssätt via okända vektorer.

 • CVE-2011-0216:

  Ett fel-med-ett har upptäckts som tillåter fjärrangripare att köra godtycklig kod eller orsaka en överbelastning.

 • CVE-2011-2821:

  Ett minneskorruptionsfel (dubbel frigörning) har identifierats i libxml2's XPath-motor. Genom detta är det möjligt för en angripare att orsaka en överbelastning eller möjlgien ospecificerade andra effekter. Denna sårbarhet påverkar inte den gamla stabila utgåvan (Lenny).

 • CVE-2011-2834:

  Yang Dingning upptäckte en sårbarhet för dubbel frigörning relaterat till hantering av XPath.

 • CVE-2011-3905:

  En sårbarhet för läsning utanför gränserna har upptäckts, som tillåter fjärrangripare att orsaka en överbelastning.

För den gamla stabila utgåvan (Lenny) har detta problem rättats i version 2.6.32.dfsg-5+lenny5.

För den stabila utgåvan (Squeeze) har detta problem rättats i version 2.7.8.dfsg-2+squeeze2.

För uttestningsutgåvan (Wheezy) har detta problem rättats i version 2.7.8.dfsg-7.

För den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 2.7.8.dfsg-7.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era libxml2-paket.