Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2408-1 php5 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2012-02-13
Berörda paket:
php5
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2011-1072, CVE-2011-4153, CVE-2012-0781, CVE-2012-0788, CVE-2012-0831, CVE-2010-4697, CVE-2011-1092, CVE-2011-1148, CVE-2011-1464, CVE-2011-1467, CVE-2011-1468, CVE-2011-1469, CVE-2011-1470, CVE-2011-1657, CVE-2011-3182, CVE-2011-3267.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i PHP, webbscriptspråket. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2011-1072

  Man har upptäckt att osäker hantering av temporära filer i PEAR-installeraren kan leda till överbelastning.

 • CVE-2011-4153

  Maksymilian Arciemowicz upptäckte att en NULL-pekardereferens i funktionen zend_strndup() kunde leda till överbelastning.

 • CVE-2012-0781

  Maksymilian Arciemowicz upptäckte att en NULL-pekardereferens i funktionen tidy_diagnose() kunde leda till överbelastning.

 • CVE-2012-0788

  Man har upptäckt att bristande kontroller i hanteringen av PDORow-objekt kunde leda till överbelastning.

 • CVE-2012-0831

  Man har upptäckt att inställningen magic_quotes_gpc kunde deaktiveras på distans.

Denna uppdatering adresserar även PHP-fel, som inte behandlas som säkerhetsproblem i Debian (se README.DEbian.security), men som rättades hursomhelst: CVE-2010-4697, CVE-2011-1092, CVE-2011-1148, CVE-2011-1464, CVE-2011-1467 CVE-2011-1468, CVE-2011-1469, CVE-2011-1470, CVE-2011-1657, CVE-2011-3182 CVE-2011-3267

För den stabila utgåvan (Squeeze) har detta problem rättats i version 5.3.3-7+squeeze8.

För den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 5.3.10-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era php5-paket.