Debians sikkerhedsbulletin

DSA-2446-1 libpng -- ukorrekt hukommelseshåndtering

Rapporteret den:
4. apr 2012
Berørte pakker:
libpng
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2011-3048.
Yderligere oplysninger:

Man opdagede, at ukorrekt hukommelseshåndtering i funktionen png_set_text2() i PNG-biblioteket, kunne føre til udførelse af vilkårlig kode.

I den stabile distribution (squeeze), er dette problem rettet i version libpng_1.2.44-1+squeeze4.

I den ustabile distribution (sid), vil dette problem snart blive rettet.

Vi anbefaler at du opgraderer dine libpng-pakker.