Debians sikkerhedsbulletin

DSA-2541-1 beaker -- informationsafsløring

Rapporteret den:
7. sep 2012
Berørte pakker:
beaker
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 684890.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2012-3458.
Yderligere oplysninger:

Man opdagede, at Beaker, et cache- og sessionsbibliotek til Python, ved benyttelse af backend'en python-crypto, var sårbar over for informationsafsløring på grund af en kryptografisk svaghed med relation til anvendelse af AES-cipher'en i ECB-tilstand.

Systemer, der har pakken python-pycryptopp, skulle ikke være sårbare, da den backend foretrækkes frem for python-crypto.

After applying this update, existing sessions will be invalidated.

I den stabile distribution (squeeze), er dette problem rettet i version 1.5.4-4+squeeze1.

I distributionen testing (wheezy) og i den ustabile distribution (sid), er dette problem rettet i version 1.6.3-1.1.

Vi anbefaler at du opgraderer dine beaker-pakker.