Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2566-1 exim4 -- heap-baserat buffertspill

Rapporterat den:
2012-10-25
Berörda paket:
exim4
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2012-5671.
Ytterligare information:

Man har upptäckt att Exim, en e-posttransportagent, inte tillräckligt hanterar avkodning av DNS-poster för DKIM. Specifikt kan skapade poster ge efter för heap-baserade buffertspill. En angripare kan exploatera denna brist för att köra godtycklig kod.

För den stabila utgåvan (Squeeze) har detta problem rättats i version 4.72-6+squeeze3.

För uttestningsutgåvan (Wheezy) har detta problem rättats i version 4.80-5.1.

För den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 4.80-5.1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era exim4-paket.