Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2579-1 apache2 -- flera problem

Rapporterat den:
2012-11-30
Berörda paket:
apache2
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 689936.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2012-4557, CVE-2012-4929.
Ytterligare information:

En sårbarhet har upptäckts i Apache HTTPD-servern:

  • CVE-2012-4557

    En brist upptäcktes när mod_proxy_ajp ansluter till en backend-server som tar för lång tid att svara. Givet en specifik konfiguration, kunde en fjärrangripare skicka vissa förfrågningar, vilket satte en backend-server i ett feltillstånd tills retry-tidsgränsen gick ut. Detta kunde leda till en temporär överbelastning.

Utöver detta lägger även denna uppdatering en lindring på serversidan till följande problem:

  • CVE-2012-4929

    Vid användning av SSL/TLS-datakomprimering med HTTPS i en anslutning till en webbserver, kunde man-in-the-middle-angripare få HTTP-rubriker i rentext. Detta problem är känt som CRIME-angrepp. Denna uppdatering av apache2 inaktiverar SSL-komprimering som standard. Ett nytt SSLCompression-direktiv har bakåtporterats och kan användas för att återaktivera SSL-datakomprimering i miljöer där CRIME-angreppet inte är något problem. För mer information, se dokumentationen för SSLKomprimeringsdirektivet.

För den stabila utgåvan (Squeeze) har dessa problem rättats i version 2.2.16-6+squeeze10.

För uttestningsutgåvan (Wheezy) har dessa problem rättats i version 2.2.22-12.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 2.2.22-12.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era apache2-paket.