Debians sikkerhedsbulletin

DSA-2992-1 linux -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
29. jul 2014
Berørte pakker:
linux
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 728705.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2014-3534, CVE-2014-4667, CVE-2014-4943.
Yderligere oplysninger:

Flere sårbarheder have been discovered in the Linux kernel that may lead to a denial of service or rettighedsforøgelse:

  • CVE-2014-3534

    Martin Schwidefsky of IBM discovered that the ptrace subsystem does not properly sanitize the psw mask value. On s390 systems, an unprivileged local user could use this flaw to set address space control bits to kernel space combination and thus gain read/write access to kernel memory.

  • CVE-2014-4667

    Gopal Reddy Kodudula of Nokia Siemens Networks discovered that the sctp_association_free function does not properly manage a certain backlog value, which allows remote attackers to cause a denial of service (socket outage) via a crafted SCTP packet.

  • CVE-2014-4943

    Sasha Levin discovered a flaw in the Linux kernel's point-to-point protocol (PPP) when used with the Layer Two Tunneling Protocol (L2TP). An unprivileged local user could use this flaw for privilege escalation.

I den stabile distribution (wheezy), er disse problemer rettet i version 3.2.60-1+deb7u3.

I den ustabile distribution (sid), er disse problemer rettet i version 3.14.13-2.

Vi anbefaler at du opgraderer dine linux-pakker.