Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-3113-1 unzip -- säkerhetsuppdatering

Rapporterat den:
2014-12-28
Berörda paket:
unzip
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 773722.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2014-8139, CVE-2014-8140, CVE-2014-8141.
Ytterligare information:

Michele Spagnuolo från Googles säkerhetsgrupp upptäckte att unzip, ett uppackningsverktyg för arkiv som komprimerats i .zip-formatet, påverkas av ett heap-baserat buffertspill i funktionen för verifikation av CRC32 (CVE-2014-8139), funktionen test_compr_eb() (CVE-2014-8140), och funktionen getZip64Data() (CVE-2014-8141), vilket kunde leda till körning av godtycklig kod.

För den stabila utgåvan (Wheezy) har dessa problem rättats i version 6.0-8+deb7u1.

För den kommande stabila utgåvan (Jessie), kommer dessa problem att rättas inom kort.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 6.0-13.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era unzip-paket.