Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3277-1 wireshark -- cập nhật bảo mật

Ngày báo cáo:
02 Th6 2015
Gói chịu tác động:
wireshark
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Trong từ điển CVE của Miter: CVE-2015-3808, CVE-2015-3809, CVE-2015-3810, CVE-2015-3811, CVE-2015-3812, CVE-2015-3813, CVE-2015-3814, CVE-2015-3815, CVE-2015-3906.
Thêm thông tin:

Rất nhiều hỗ hổng bảo mật đã được tìm thấy trong dissectors/parsers với LBMR, web sockets, WCP, X11, IEEE 802.11 và Android Logcat, cái mà có kết quả trong từ chối dịch vụ.

Với bản phân phối ổn định cũ (wheezy), những lỗi này được sửa trong phiên bản 1.8.2-5wheezy16.

Với bản phân phối ổn định (jessie), những lỗi này được sửa trong phiên bản 1.12.1+g01b65bf-4+deb8u1.

Với bản phân phối thử nghiệm (stretch), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 1.12.5+g5819e5b-1.

Với bản phân phối chưa ổn định (sid), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 1.12.5+g5819e5b-1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp gói wireshark của mình.