Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-3281-1 -- besked om att Debians säkerhetsgrupp har bytt PGP/GPG-nycklar

Rapporterat den:
2015-06-07
Berörda paket:
Sårbara:
Nej
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:

Detta är ett meddelande att Debians säkerhetsgrupp har ändrat sin PGP/GPG-kontaktnyckel på grund av en regelbunden återkommande nyckelersättning.

Den nya nyckelns fingeravtryck är:

0D59 D2B1 5144 766A 14D2 41C6 6BAF 400B 05C3 E651

Skapandedatumet är 2015-01-18 och den har signerats av den föregående kontaktnyckeln för säkerhetsgruppen och flera individuella gruppmedlemmar.

Var vänlig använd den nya nyckeln från och med nu för krypterad kommunikation med Debians säkerhetsgrupp. Du kan få den nya nyckeln från en nyckelserver, t.ex. pgp.surfnet.nl.

Vår webbplats har uppdaterats för att återspegla denna förändring.

Notera att detta endast påverkar nyckeln som används för kommunikation med gruppen. Nycklarna som används för att signera APT-arkivet security.debian.org eller nycklar som används för att signera säkerhetsbulletinerna har inte ändrats.