Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3288-1 libav -- cập nhật bảo mật

Ngày báo cáo:
13 Th6 2015
Gói chịu tác động:
libav
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Trong từ điển CVE của Miter: CVE-2015-3395, CVE-2015-3417.
Thêm thông tin:

Nhiều lỗ hổng bảo mật đã được sửa trong bộ đa dồn kênh v giải mã của thư viện đa phương tiện libav. Danh sách đầy đủ các thay đổi sẵn có tại https://git.libav.org/?p=libav.git;a=blob;f=Changelog;hb=refs/tags/v11.4

Với bản phân phối ổn định (jessie), những lỗi này được sửa trong phiên bản 6:11.4-1~deb8u1.

Với bản phân phối thử nghiệm (stretch), những lỗi này được sửa trong phiên bản 6:11.4-1.

Với bản phân phối chưa ổn định (sid), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 6:11.4-1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các gói libav của mình.