Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3288-1 libav -- cập nhật bảo mật

Ngày báo cáo:
13 Th6 2015
Gói chịu tác động:
libav
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Trong từ điển CVE của Miter: CVE-2015-3395, CVE-2015-3417.
Thêm thông tin:

Nhiều lỗ hổng bảo mật đã được sửa trong bộ đa dồn kênh và giải mã của thư viện đa phương tiện libav. Danh sách đầy đủ các thay đổi sẵn có tại https://git.libav.org/?p=libav.git;a=blob;f=Changelog;hb=refs/tags/v11.4

Với bản phân phối ổn định (jessie), những lỗi này được sửa trong phiên bản 6:11.4-1~deb8u1.

Với bản phân phối thử nghiệm (stretch), những lỗi này được sửa trong phiên bản 6:11.4-1.

Với bản phân phối chưa ổn định (sid), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 6:11.4-1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các gói libav của mình.