Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3295-1 cacti -- cập nhật bảo mật

Ngày báo cáo:
24 Th6 2015
Gói chịu tác động:
cacti
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Trong từ điển CVE của Miter: CVE-2015-2665, CVE-2015-2967, CVE-2015-4342, CVE-2015-4454.
Thêm thông tin:

Nhiều lỗi bảo mật (chèn mã độc và tiêm SQL) đã được phát hiện thấy trong Cacti, giao diện web để vẽ của hệ thống theo dõi.

Với bản phân phối ổn định cũ (wheezy), những lỗi này được sửa trong phiên bản 0.8.8a+dfsg-5+deb7u5.

Với bản phân phối ổn định (jessie), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 0.8.8b+dfsg-8+deb8u1.

Với bản phân phối chưa ổn định (sid), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 0.8.8d+ds1-1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các gói cacti của mình.