Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3312-1 cacti -- cập nhật bảo mật

Ngày báo cáo:
22 Th7 2015
Gói chịu tác động:
cacti
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Trong từ điển CVE của Miter: CVE-2015-4634.
Thêm thông tin:

Nhiều lỗi tiêm SQL đã phát hiện thấy trong cacti, một giao diện web cho đồ họa của hệ thống theo dõi.

Với bản phân phối ổn định cũ (wheezy), lỗi này đã được sửa trong phiên bản 0.8.8a+dfsg-5+deb7u6.

Với bản phân phối ổn định (jessie), lỗi này đã được sửa trong phiên bản 0.8.8b+dfsg-8+deb8u2.

Với bản phân phối thử nghiệm (stretch), lỗi này được sửa trong phiên bản 0.8.8e+ds1-1.

Với bản phân phối chưa ổn định (sid), lỗi này đã được sửa trong phiên bản 0.8.8e+ds1-1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các gói cacti của mình.