Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3314-1 typo3-src -- hết vòng đời

Ngày báo cáo:
23 Th7 2015
Gói chịu tác động:
typo3-src
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Hiện tại không có tham khảo bảo mật cơ sở dữ liệu bên ngoài sẵn có.
Thêm thông tin:

Hỗ trợ bảo mật thượng nguồn cho Typo3 4.5.x đã chấm dứt ba tháng trước và giờ cũng thế với các gói Debian.

Phiên bản mới hơn của Typo3 không còn được đóng gói trong Debian nữa, vì vậy khuyên bạn thay thế bằng cách nâng cấp lên bản cài đặt tùy chỉnh của Typo3 6.2.x (nhánh kỳ hạn dài hiện tại).

Nếu bạn không muốn nâng cấp vì một số lý do, hỗ trợ thương mại cho 4.5 vẫn sẵn có. Vui lòng xem https://typo3.org/news/article/announcing-typo3-45-lts-regular-end-of-life-eol/ để biết thêm chi tiết.