Debians sikkerhedsbulletin

DSA-3489-1 lighttpd -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
23. feb 2016
Berørte pakker:
lighttpd
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 765702.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2014-3566.
Yderligere oplysninger:

lighttpd, en lille webserver, var sårbar over for et POODLE-angreb gennem anvendelsen af SSLv3. Protokollen er nu som standard slået fra.

I den gamle stabile distribution (wheezy), er dette problem rettet i version 1.4.31-4+deb7u4.

Vi anbefaler at du opgraderer dine lighttpd-pakker.