Debians sikkerhedsbulletin

DSA-4041-1 procmail -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
19. nov 2017
Berørte pakker:
procmail
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 876511.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2017-16844.
Yderligere oplysninger:

Jakub Wilk rapporterede om en heapbaseret bufferoverløbssårbarhed i procmails værktøj formail, når der blev behandlet særligt fremstillede mailheadere. En fjernangriber kunne udnytte fejlen tilat få formail til at gå ned, medførende et lammelsesangreb eller datatab.

I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet i version 3.22-24+deb8u1.

I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i version 3.22-25+deb9u1.

Vi anbefaler at du opgraderer dine procmail-pakker.

For the detailed security status of procmail please refer to its security tracker page at: https://security-tracker.debian.org/tracker/procmail