Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-4237-1 chromium-browser -- säkerhetsuppdatering

Rapporterat den:
2018-06-30
Berörda paket:
chromium-browser
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2018-6118, CVE-2018-6120, CVE-2018-6121, CVE-2018-6122, CVE-2018-6123, CVE-2018-6124, CVE-2018-6125, CVE-2018-6126, CVE-2018-6127, CVE-2018-6129, CVE-2018-6130, CVE-2018-6131, CVE-2018-6132, CVE-2018-6133, CVE-2018-6134, CVE-2018-6135, CVE-2018-6136, CVE-2018-6137, CVE-2018-6138, CVE-2018-6139, CVE-2018-6140, CVE-2018-6141, CVE-2018-6142, CVE-2018-6143, CVE-2018-6144, CVE-2018-6145, CVE-2018-6147, CVE-2018-6148, CVE-2018-6149.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i webbläsaren Chromium.

 • CVE-2018-6118

  Ned Williamson upptäckte ett problem med användning efter frigörning.

 • CVE-2018-6120

  Zhou Aiting upptäckte ett buffertspill i biblioteket pdfium.

 • CVE-2018-6121

  Man har upptäckt att illasinnade tilläggsmoduler kunde eskalera rättigheter.

 • CVE-2018-6122

  Ett problem med typförvirring har upptäckts i javaskriptbiblioteket v8.

 • CVE-2018-6123

  Looben Yang upptäckte ett problem med användning efter frigörning.

 • CVE-2018-6124

  Guang Gong upptäckte ett problem med tyförvirring.

 • CVE-2018-6125

  Yubico upptäckte att implementationen av WebUSB var för tillåtande.

 • CVE-2018-6126

  Ivan Fratric upptäckte ett buffertspill i biblioteket skia.

 • CVE-2018-6127

  Looben Yang upptäckte ett problem med användning efter frigörning.

 • CVE-2018-6129

  Natalie Silvanovich upptäckte ett problem med läsning utanför gränserna i WebRTC.

 • CVE-2018-6130

  Natalie Silvanovich upptäckte en läsning utanför gränserna i WebRTC.

 • CVE-2018-6131

  Natalie Silvanovich upptäckte ett fel i WebAssembly.

 • CVE-2018-6132

  Ronald E. Crane upptäckte ett problem med icke initialiserat minne.

 • CVE-2018-6133

  Khalil Zhani upptäckte ett problem med URL-förfalskning.

 • CVE-2018-6134

  Jun Kokatsu upptäckte ett sätt att förbigå Referrer Policy.

 • CVE-2018-6135

  Jasper Rebane upptäckte ett problem med användargränssnittsförfalskning.

 • CVE-2018-6136

  Peter Wong upptäckte ett problem med läsning utanför gränserna i javaskriptbiblioteket v8.

 • CVE-2018-6137

  Michael Smith upptäckte ett informationsläckage.

 • CVE-2018-6138

  François Lajeunesse-Robert upptäckte att policyn för tilläggsmoduler var för tillåtande.

 • CVE-2018-6139

  Rob Wu upptäckte ett sätt att förbigå begränsningar i avlusartilläggsmodulen.

 • CVE-2018-6140

  Ron Wu upptäckte ett sätt att förbigå restriktioner i avlusartilläggsmodulen.

 • CVE-2018-6141

  Yangkang upptäckte ett buffertspill i biblioteket skia.

 • CVE-2018-6142

  Choongwoo Han upptäckte en läsning utanför gränserna i javaskriptbiblioteket v8.

 • CVE-2018-6143

  Guang Gong upptäckte en läsning utanför gränserna i javaskriptbiblioteket v8.

 • CVE-2018-6144

  pdknsk upptäckte en läsning utanför gränserna i biblioteket pdfium.

 • CVE-2018-6145

  Masato Kinugawa upptäckte ett fel i MathML-implementationen.

 • CVE-2018-6147

  Michail Pishchagin upptäckte ett fel i lösenordsinmatningsfält.

 • CVE-2018-6148

  Michał Bentkowski upptäckte att innehållssäkerhetspolicyrubriken hanterades felaktigt.

 • CVE-2018-6149

  Yu Zhou och Jundong Xie upptäckte en skrivning utanför gränserna i javaskriptbiblioteket v8.

För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i version 67.0.3396.87-1~deb9u1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era chromium-browser-paket.

För detaljerad säkerhetsstatus om chromium-browser vänligen se dess säkerhetsspårare på https://security-tracker.debian.org/tracker/chromium-browser