Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-4386-1 curl -- säkerhetsuppdatering

Rapporterat den:
2019-02-06
Berörda paket:
curl
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2018-16890, CVE-2019-3822, CVE-2019-3823.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i cURL, ett URL-överföringsbibliotek.

  • CVE-2018-16890

    Wenxiang Qian från Tencent Blade Team upptäckte att funktionen som hanterar inkommande NTLM typ-2-meddelanden inte validerar inkommande data korrekt och är sårbar för ett heltalsspill, som kunde leda till en läsning utanför bufferten.

  • CVE-2019-3822

    Wenxiang Qian från Tencent Blade Team upptäckte att funktionen som skapar en utgående NTLM typ-2-rubrik är sårbar för ett heltalsspill, vilket kunde leda till en skrivning utanför gränserna.

  • CVE-2019-3823

    Brian Carpenter från Geeknik Labs upptäckte att koden som hanterar end-of-response för SMTP är sårbar för en läsning av heap utanför gränserna.

För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i version 7.52.1-5+deb9u9.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era curl-paket.

För detaljerad säkerhetsstatus om curl vänligen se dess säkerhetsspårare på https://security-tracker.debian.org/tracker/curl