Debians sikkerhedsbulletin

DSA-4435-1 libpng1.6 -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
27. apr 2019
Berørte pakker:
libpng1.6
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 921355.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2019-7317.
Yderligere oplysninger:

En sårbarhed i forbindelse med anvendelse efter frigivelse, blev opdaget i funktionen png_image_free() i PNG-biblioteket libpng, hvilke kunne føre til lammelsesangreb, hvis et misdannet billede blev behandlet.

I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i version 1.6.28-1+deb9u1.

Vi anbefaler at du opgraderer dine libpng1.6-pakker.

For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libpng1.6, se dens sikkerhedssporingsside på: https://security-tracker.debian.org/tracker/libpng1.6