Debians sikkerhedsbulletin

DSA-4465-1 linux -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
17. jun 2019
Berørte pakker:
linux
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 928989.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2019-3846, CVE-2019-5489, CVE-2019-9500, CVE-2019-9503, CVE-2019-10126, CVE-2019-11477, CVE-2019-11478, CVE-2019-11479, CVE-2019-11486, CVE-2019-11599, CVE-2019-11815, CVE-2019-11833, CVE-2019-11884.
Yderligere oplysninger:

Flere sårbarheder er opdaget i Linux-kernen, hvilke kunne føre til en rettighedsforøgelse, lammelsesangreb eller informationslækager.

 • CVE-2019-3846, CVE-2019-10126

  huangwen rapporterede om adskillige bufferoverløb i wifi-driveren Marvell (mwifiex), hvilken en lokal bruger kunne anvende til at forårsage lammelsesangreb eller udførelse af vilkårlig kode.

 • CVE-2019-5489

  Daniel Gruss, Erik Kraft, Trishita Tiwari, Michael Schwarz, Ari Trachtenberg, Jason Hennessey, Alex Ionescu og Anders Fogh, opdagede at lokale brugere kunne anvende systemkaldet mincore() til at få fat i følsomme oplysninger fra andre processer, som tilgår den samme memory-mapped fil.

 • CVE-2019-9500, CVE-2019-9503

  Hugues Anguelkov opdagede et bufferoverløb og manglende adgangsvalidering i Broadcom FullMAC wifidriveren (brcmfmac), hvilket en angriber på det samme wifi-netværk kunne anvende til at forårsage lammelseangreb eller udførelse af vilkårlig kode.

 • CVE-2019-11477

  Jonathan Looney rapporterede at en særligt fremstillet sekvens af selective TCP-bekræftelser (SACKs) muliggjorde fjernudløsbar kernepanik.

 • CVE-2019-11478

  Jonathan Looney rapporterede at en særligt fremstillet sekvens af selektive TCP-bekræftelser (SACKs) fragmenterede TCP-gentrasmissionskøen, hvilket gjorde det muligt for en angriber, at forårsage ekstremt stort ressourceforbrug.

 • CVE-2019-11479

  Jonathan Looney rapporterede at en angriber kunne tvinge Linux-kernen til at segmentere sine svar i adskillige TCP-segmenter, som hver især indeholder kun otte bytes data, hvilket drastisk forøger den påkrævede båndbredde til levering af den samme mængde data.

  Denne opdatering indfører en ny sysctl-værdi til kontrol af den minimale MSS (net.ipv4.tcp_min_snd_mss), hvilket som standard anvender den tidligere hårdkodede værdi 48. Vi anbefaler at forøge denne til 536, med mindre at dit netværk kræver en lavere værdi.

 • CVE-2019-11486

  Jann Horn fra Google rapporterede om mange tilfælde af kapløbstilstand i Siemens R3964-linjedisciplin. En lokal bruger kunne anvende disse til at forårsage ikke-angivne sikkerhedspåvirkning. Modulet er derfor blevet deaktiveret.

 • CVE-2019-11599

  Jann Horn fra Google rapporterede om en kapløbstilstand i implementeringen af coredump, hvilken kunne føre til en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger kunne anvende dette til at læse følsomme oplysninger, til at forårsage et lammelsesangreb (hukommelseskorruption) eller til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2019-11815

  Man opdagede at en anvendelse efter frigivelse i protokollen Reliable Datagram Sockets kunne medføre lammelsesangreb eller potentielt rettighedsforøgelse. Dette protokolmodul indlæses ikke automatisk på Debian-systemer, hvorfor problemet kun påvirker systemer hvor det eksplicit indlæses.

 • CVE-2019-11833

  Man opdagede at implementeringen af filsystemet ext4, skriver uinitialiserede data fra kernehukommelsen til nye extent-blokke. En lokal bruger, der er i stand til at skrive til et ext4-filsystem og derlæst kan læse filsystemsaftrykket, for eksempel ved hjælp af et eksternt drev, kunne måske være i stand tila t anvende det til at få adgang til følsomme oplysninger.

 • CVE-2019-11884

  Man opdagede at implementeringen af Bluetooth HIDP, ikke sikrede at nye forbindelsesnavne blev null-termineret. En lokal bruger med kapabiliteten CAP_NET_ADMIN, kunne måske være i standd til at anvende den til at få adgang til følsomme oplysninger fra kernestakken.

I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i version 4.9.168-1+deb9u3.

Vi anbefaler at du opgraderer dine linux-pakker.

For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende linux, se dens sikkerhedssporingssidede på: https://security-tracker.debian.org/tracker/linux