Debians sikkerhedsbulletin

DSA-4698-1 linux -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
9. jun 2020
Berørte pakker:
linux
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 952660.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2019-2182, CVE-2019-5108, CVE-2019-19319, CVE-2019-19462, CVE-2019-19768, CVE-2019-20806, CVE-2019-20811, CVE-2020-0543, CVE-2020-2732, CVE-2020-8428, CVE-2020-8647, CVE-2020-8648, CVE-2020-8649, CVE-2020-9383, CVE-2020-10711, CVE-2020-10732, CVE-2020-10751, CVE-2020-10757, CVE-2020-10942, CVE-2020-11494, CVE-2020-11565, CVE-2020-11608, CVE-2020-11609, CVE-2020-11668, CVE-2020-12114, CVE-2020-12464, CVE-2020-12652, CVE-2020-12653, CVE-2020-12654, CVE-2020-12770, CVE-2020-13143.
Yderligere oplysninger:

Flere sårbarheder er opdaget i Linux-kernen, hvilke kunne føre til en rettighedsforøgelse, lammelsesangreb eller informationslækager.

 • CVE-2019-2182

  Hanjun Guo og Lei Li rapporterede om en kapløbstilstand i arm64-koden til håndtering af virtuel hukommelse, hvilket kunne føre til en informationsafsløring, lammelsesangreb (nedbrud) eller muligvis til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2019-5108

  Mitchell Frank fra Cisco opdagede at når IEEE 802.11-stakken (WiFi) blev anvendt i AP-tilstand med roaming, blev der udløst roaming for en nyligt tilknyttet station, før stationen var blevet autentificeret. En angriber indenfor rækkevidde af AP'et, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb, enten ved at fylde en switching-tabel op eller ved at viderestille trafik væk fra andre stationer.

 • CVE-2019-19319

  Jungyeon opdagede at et fabrikeret filsystem kunne medføre at ext4-implementeringen deallokerede eller renallokerede journalblokke. En bruger med tilladelse til at mount'e filsystemer, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2019-19462

  Værktøjet syzbot fandt en manglende fejlkontrol i relay-biblioteket, der anvendes til at implementere forskellige filer under debugfs. En lokal bruger, med rettigheder til at tilgå debugfs, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2019-19768

  Tristan Madani rapporterede om en kapløbstilstand i debugfaciliteten blktrace, hvilket kunne medføre anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger, som er i stand til at udløse fjernelse af blokenheder, kunne muligvis udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud) eller rettighedsforøgelse.

 • CVE-2019-20806

  En potentiel nullpointerdereference blev opdaget i mediedriveren tw5864. Sikkerhedspåvirkningen er uklar.

 • CVE-2019-20811

  Hulk Robot-værktøjet fandt en reference-optællingsfejl i en fejlsti i network-undersystemet. Sikkerhedspåvirkningen er uklar.

 • CVE-2020-0543

  Efterforskere ved VU Amsterdam opdagede at på nogle Intel-CPU'er, som understøtter RDRAND- og RDSEED-instruktioner, kan en del af tilfældige værdier genereret af disse instruktioner blive anvendt i en senere spekulativ udførelse på en vilkårlig kerne i den samme fysiske CPU. Afhængigt af hvordan disse instruktioner anvendes af applikationer, kunne en lokal bruger eller VM-gæst udnytte fejlen til at få adgang til følsomme oplysninger, så som kryptografiske nøgler fra andre brugere eller VM'er.

  Sårbarheden kan afhjælpes med en microcode-opdatering, enten som en del af systemfirmware (BIOS) eller ved hjælp af pakken intel-microcode i Debians arkivsektion non-free. I forbindelse med denne opdatering rapporterer vi kun om sårbarheden og mulighed for at deaktivere afhjælpelsen, hvis den ikke er nødvendig.

 • CVE-2020-2732

  Paulo Bonzini opdagede at KVM-implementeringen for Intel-processorer ikke på korrekt vis håndterede instruktionsemulering for L2-gæster, når indlejret virtualisering er aktiveret. Dermed kunne det være muligt for en L2-gæst at forårsage rettighedsforøgelse, lammelsesangreb eller informationslækager i L1-gæsten.

 • CVE-2020-8428

  Al Viro opdagede en potentiel anvendelse efter frigivelse i filesystem-core (vfs). En lokal bruger kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud) eller muligvis få fat i følsomme oplysninger fra kernen.

 • CVE-2020-8647, CVE-2020-8649

  Hulk Robot-værktøjet fandt en potentiel MMIO-adgang udenfor grænserne i vgacon-driveren. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå en virtuel terminal (/dev/tty1 osv.) på et system, der anvender vgacon-driveren, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-8648

  Værktøjet syzbot fandt en kapløbstilstand i virtual terminal-driveren, hvilken kunne medføre anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå en virtuel terminal, kunne anvende fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-9383

  Jordy Zomer rapporterede om en ukorrekt intervalkontrol i floppydriveren, hvilken kunne føre til statisk adgang udenfor grænserne. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå et diskettedrev, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-10711

  Matthew Sheets rapporterede om problemer med NULL-pointerdereferencer i undersystemet SELinux mens der modtages CIPSO-pakker med null-kategori. En fjernangriber kunne drage nytte af fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud). Bemærk at dette problem ikke påvirker de binære pakker, som distribueres i Debian, da CONFIG_NETLABEL ikke er aktiveret.

 • CVE-2020-10732

  En informationslækage af privat kernehukommelse til brugerrummet blev fundet i kernens implementering af core dumping-brugerrumprocesser.

 • CVE-2020-10751

  Dmitry Vyukov rapporterede at undersystemet SELinux ikke på korrekt vis håndterede validering af flere meddelelser, hvilket kunne gøre det muligt for en priviligeret bruger at omgå SELinux' netlinkbegrænsninger.

 • CVE-2020-10757

  Fan Yang rapporterede om en fejl i den måde, mremap håndterede DAX-hugepages, hvilket gjorde det muligt for en lokal bruger at forøge sine rettigheder.

 • CVE-2020-10942

  Man opdagede at vhost_net-driveren ikke på korrekt vis validerede typen af sockets opsat som backends. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå /dev/vhost-net, kunne udnytte fejlen til at forårsage stakkorruption gennem fabrikerede systemkald, medførende lammelsesangreb (nedbrud) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-11494

  Man opdagede at netværksdriveren slcan (serial line CAN) ikke fuldstændigt initialiserede CAN-headere for modtagne pakker, medførende en informationslækage fra kernen til brugerrummet eller over CAN-netværket.

 • CVE-2020-11565

  Entropy Moe rapporterede at delt hukommelse-filsystemet (tmpfs) ikke på korrekt vis håndterede en mpol-mountvalgmulighed, som angiver en tom nodeliste, førende til en stakbaseret skrivning udenfor grænserne. Hvis brugernavnerum er aktiveret, kunne en lokal bruger udnytte fejltn til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-11608, CVE-2020-11609, CVE-2020-11668

  Man opdagede at mediedriverne ov519, stv06xx og xirlink_cit ikke på korrekt vis validerede USB-enhedsdescriptors. En fysisk tilstedeværende bruger, med en særligt fremstillet USB-enhed, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-12114

  Piotr Krysiuk opdagede en kapløbstilstand mellem umount- og pivot_root-handlinger i filesystem-core (vfs). En lokal bruger med en CAP_SYS_ADMIN-kapabilitet i ethvert brugernavnerum, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud).

 • CVE-2020-12464

  Kyungtae Kim rapporterede om en kapløbstilstand i USB-core, hvilken kunne medføre anvendelse efter frigivelse. Det er uklart hvordan denne fejl kan udnyttes, men det medføre et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-12652

  Tom Hatskevich rapporterede en fejl i mptfusion-storagedriverne. En ioctl-handler hentede et parameter to gange fra brugerhukommelsen, hvilket skabte en kapløbstilstand, som kunne medføre ukorrekt låsning af interne datastrukturer. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå /dev/mptctl, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-12653

  Man opdagede at WiFi-driveren mwifiex ikke validerede scanforespørgsler tilstrækkeligt, medførende et potentielt heap-bufferoverløb. En lokal bruger med CAP_NET_ADMIN-kapabiliteten, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis rettighedsforøgelse.

 • CVE-2020-12654

  Man opdagede at WiFi-driveren mwifiex ikke validerede WMM-parametre modtaget fra et accesspoint (AP), medførende et potentielt heap-bufferoverløb. Et ondsindet AP kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis udførelse af kode på et sårbart system.

 • CVE-2020-12770

  Man opdagede at sg-driveren (SCSI generic) ikke på korrekt vis frigav interne ressourcer i en bestemt fejlsituation. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå en sg-enhed, kunne muligvis anvende fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (udmattelse af ressourcer).

 • CVE-2020-13143

  Kyungtae Kim rapporterede om en potentiel heap-skrivning udenfor grænserne i USB-gadget-undersystemet. En lokal bruger med rettigheder til at skrive til gadgetopsætningsfilsystemet, kunne anvende fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller potentielt rettighedsforøgelse.

I den gamle stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i version 4.9.210-1+deb9u1. Versionen retter også nogle relaterede fejl, som ikke har deres egne CVE-ID'er, samt en regression i macvlan-driveren, opstået i forbindelse med den tidligere punktopdatering (fejl nummer 952660).

Vi anbefaler at du opgraderer dine linux-pakker.

For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende linux, se dens sikkerhedssporingsside på: https://security-tracker.debian.org/tracker/linux