Debians sikkerhedsbulletin

DSA-4905-1 shibboleth-sp -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
27. apr 2021
Berørte pakker:
shibboleth-sp
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 987608.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2021-31826.
Yderligere oplysninger:

Man opdagede at Shibboleth Service Provider var sårbar over for en NULL-pointerdereferencefejl i den cookie-baserede funktionalitet til reetablering af session. En fjern, uautentificeret angriber kunne drage nytte af fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud i shibd-dæmonen/-servicen).

For yderligere oplsyninger, se opstrøms bulleting på https://shibboleth.net/community/advisories/secadv_20210426.txt

I den stabile distribution (buster), er dette problem rettet i version 3.0.4+dfsg1-1+deb10u2.

Vi anbefaler at du opgraderer dine shibboleth-sp-pakker.

For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende shibboleth-sp, se dens sikkerhedssporingsside på: https://security-tracker.debian.org/tracker/shibboleth-sp