Debians sikkerhedsbulletin

DSA-4918-1 ruby-rack-cors -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
18. maj 2021
Berørte pakker:
ruby-rack-cors
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 944849.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2019-18978.
Yderligere oplysninger:

Ukorrekt håndtering af stinavne i ruby-rack-cors, et middlewareprodukt som gør Rack-baserede apps CORS-kompatible, kunne medføre adgang til private ressourcer.

I den stabile distribution (buster), er dette problem rettet i version 1.0.2-1+deb10u1.

Vi anbefaler at du opgraderer dine ruby-rack-cors-pakker.

For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ruby-rack-cors, se dens sikkerhedssporingsside på: https://security-tracker.debian.org/tracker/ruby-rack-cors