Debians sikkerhedsbulletin

DSA-5024-1 apache-log4j2 -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
18. dec 2021
Berørte pakker:
apache-log4j2
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 1001891.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2021-45105.
Yderligere oplysninger:

Man opdagede at Apache Log4j2, et Logging Framework for Java, ikke beskyttede mod ukontrolleret rekursion fra self-refererede opslag. Når logningsopsætningen anvender et ikke-standard-Pattern Layout med en Context Lookup (for eksempel, $${ctx:loginId}), angribere med kontrol over Thread Context Map-inddata (MDC), kunne fabrikere ondsindede inddata, som indeholder et rekursivt opslag, medførende et lammelsesangreb.

I den gamle stabile distribution (buster), er dette problem rettet i version 2.17.0-1~deb10u1.

I den stabile distribution (bullseye), er dette problem rettet i version 2.17.0-1~deb11u1.

Vi anbefaler at du opgraderer dine apache-log4j2-pakker.

For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende apache-log4j2, se dens sikkerhedssporingsside på: https://security-tracker.debian.org/tracker/apache-log4j2