Debians sikkerhedsbulletin

DSA-5173-1 linux -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
3. jul 2022
Berørte pakker:
linux
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Debians fejlsporingssystem: Fejl 922204, Fejl 1006346, Fejl 1013299.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2021-4197, CVE-2022-0494, CVE-2022-0812, CVE-2022-0854, CVE-2022-1011, CVE-2022-1012, CVE-2022-1016, CVE-2022-1048, CVE-2022-1195, CVE-2022-1198, CVE-2022-1199, CVE-2022-1204, CVE-2022-1205, CVE-2022-1353, CVE-2022-1419, CVE-2022-1516, CVE-2022-1652, CVE-2022-1729, CVE-2022-1734, CVE-2022-1974, CVE-2022-1975, CVE-2022-2153, CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21166, CVE-2022-23960, CVE-2022-26490, CVE-2022-27666, CVE-2022-28356, CVE-2022-28388, CVE-2022-28389, CVE-2022-28390, CVE-2022-29581, CVE-2022-30594, CVE-2022-32250, CVE-2022-32296, CVE-2022-33981.
Yderligere oplysninger:

Flere sårbarheder er opdaget i Linux-kernen, hvilke kunne føre til en rettighedsforøgelse, lammelsesangreb eller informationlækager.

 • CVE-2021-4197

  Eric Biederman rapporterede at ukorrekt rettighedskontrol i implementeringen af cgroup-procesmigrering, kunne gøre det muligt for en lokal angriber at forøge rettigheder.

 • CVE-2022-0494

  scsi_ioctl() var sårbar over for en informationslækage, som kun kunne udnyttes af brugere med kapabiliteterne CAP_SYS_ADMIN eller CAP_SYS_RAWIO.

 • CVE-2022-0812

  Man opdagede at RDMA-transporten til NFS (xprtrdma) fejlberegnede størrelsen af meddelelsesheadere, hvilket kunne føre til en lækage af følsomme oplysninger mellemen NFS-servere og -klienter.

 • CVE-2022-0854

  Ali Haider opdagede en potentiel informationslækage i DMA-undersystemet. På systemer, hvor funktionaliteten swiotlb er nødvendig, kunne det være muligt for en lokal bruger at læse følsomme oplysninger.

 • CVE-2022-1011

  Jann Horn opdagede en fejl i implementeringen af FUSE (Filesystem in User-Space). En lokal bruger med rettigheder til at mounte FUSE-filsystemer, kunne udnytte fejlen til at forårsage en anvendelse efter frigivelse og læsning af følsomme oplysninger.

 • CVE-2022-1012, CVE-2022-32296

  Moshe Kol, Amit Klein og Yossi Gilad opdagede en svaghed i den tilfældige udvælgelse af TCP-kildeporte.

 • CVE-2022-1016

  David Bouman opdagede en fejl i undersystemet netfilter, hvor funktionen nft_do_chain ikke initialiserede registerdata, som nf_tables-udtryk kan læse fra og skrive til. En lokal angriber kunne drage nytte af fejlen til at læse følsomme oplysninger.

 • CVE-2022-1048

  Hu Jiahui opdagede en kapløbstilstand i sound-undersystemet, hvilken kunne medføre en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå en PCM-lydenhed, kunne drage nytte af fejlen til at få systemet til at gå ned eller potentielt til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-1195

  Lin Ma opdagede kapløbstilstande i amatørradiodriverne 6pack og mkiss, hvilke kunne føre til en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger kunne udnytte fejlene til at forårsage lammelsesangreb (hukommelseskorruption eller nedbrud) eller muligvis til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-1198

  Duoming Zhou opdagede en kapløbstilstand i amatørradiodriveren 6pack, hvilken kunne føre til en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (hukommelseskorruption eller nedbrud) eller potentielt til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-1199, CVE-2022-1204, CVE-2022-1205

  Duoming Zhou opdagede kapløbstilstande i amatørradioprotokollen AX.25, hvilke kunne føre til en anvendelse efter frigivelse eller nullpointer-dereference. En lokal bruger kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (hukommelseskorruption eller nedbrud) eller muligvis til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-1353

  Værktøjet TCS Robot fandt en informationslækage i undersystemet PF_KEY. En lokal bruger kunne modtage en netlink-meddelelse, når en IPsec-dæmon registrerede sig hos kernen, og dette kunne indeholde følsomme oplysninger.

 • CVE-2022-1419

  Minh Yuan opdagede en kapløbstilstand i den virtuelle GPU-driver vgem, hvilken kunne føre til en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå GPU-enheden, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-1516

  En NULL-pointerdereferencefejl i implementeringen af X.25-sættet af standardiserede netværksprotokoller, kunne medføre lammelsesangreb.

  Denne driver er ikke aktiveret i Debians officielle kerneopsætninger.

 • CVE-2022-1652

  Minh Yuan opdagede en kapløbstilstand i floppy-driveren, hvilken kunne føre til en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå en diskettedrevsenhed, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-1729

  Norbert Slusarek opdagede en kapløbstilstand i perf-undersystemet, hvilken kunne medføre lokal rettighedsforøgelse til root. Standardindstillingerne i Debian forhindrer udnyttelse, med mindre mere lempelige rettighedsindstillinger er opsat i sysctl'en kernel.perf_event_paranoid.

 • CVE-2022-1734

  Duoming Zhou opdagede kapløbstilstande i NFC-driveren nfcmrvl, hvilke kunne føre til en anvendelse efter frigivelse, dobbelt frigivelse eller null-pointerdereference. En lokal bruger kunne være i stand til at udnytte disse fejl til lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis til rettighedsforøgelse.

  Denne driver er ikke aktiveret i Debians officielle kerneopsætninger.

 • CVE-2022-1974, CVE-2022-1975

  Duoming Zhou opdagede at NFC-netlinkgrænsefladen var sårbar over for et lammelsesangreb.

 • CVE-2022-2153

  kangel rapporterede om en fejl i KVM-implementeringen til x86-processorer, hvilken kunne føre til en null-pointerdereference. En lokal bruger med rettigheder til at tilgå /dev/kvm, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud).

 • CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21166

  Forskellige efterforskerere opdagede fejl i Intel x86-processorer, samlet betegnet som MMIO Stale Data-sårbarheder. Disse svarer til de tidligere offentliggjorte Microarchitectural Data Sampling-problemer (MDS), og kunne udnyttes af lokale brugere til at lække følsome oplysninger.

  For nogle CPU'er, kræver afhjælpelserne af disse problemer opdateret mikrokode. En opdateret intel-microcode-pakke, kan senere blive stillet til rådighed. Den opdaterede CPU-mikrokode kan også blive gjort tilgængelige som en del af en systemfirmware-opdatering (BIOS).

  Flere oplysninger om afhjælpelserne, finder man i https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/processor_mmio_stale_data.html eller i pakken linux-doc-4.19.

 • CVE-2022-23960

  Efterforskere ved VUSec opdagede at Branch History Buffer i Arm-processorer, kunne udnyttes til at oprette informationssidekanaler med spekulativ udførelse. Problemet svarer til Spectre variant 2, men kræver yderligere afhjælpelser i nogle processorer.

  Dette blev tidligere afhjulpet for 32 bit-Arm-arkitekturer (armel og armhf), og er nu også afhjulpet for 64 bit-Arm (arm64).

  Det kunne udnyttes til at få adgang til følsomme oplysninger fra en anden sikkerhedskontekst, så som brugerrum til kernen, eller fra en KVM-gæst til kernen.

 • CVE-2022-26490

  Bufferoverløb i coredriveren STMicroelectronics ST21NFCA, kunne medføre lammelsesangreb eller rettighedsforøgelse.

  Denne driver er ikke aktiveret i Debians officielle kerneopsætninger.

 • CVE-2022-27666

  valis rapporterede om et muligt bufferoverløb i IPsec ESP-transformationskoden. En lokal bruger kunne drage nytte af fejlen til at forårsage et lammelsesangreb eller til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-28356

  Beraphin opdagede at ANSI/IEEE 802.2 LLC type 2-driveren ikke på korrekt vis udførte referenceoptælling på nogle fejlstier. En lokal angriber kunne drage nytte af fejlen til at forårsage lammelsesangreb.

 • CVE-2022-28388

  En dobbelt frigivelse-sårbarhed blev opdaget i 8 devices' USB2CAN-grænsefladedriver.

 • CVE-2022-28389

  En dobbelt frigivelse-sårbarhed blev opdaget i Microchip CAN BUS Analyzers grænsefladedriver.

 • CVE-2022-28390

  En dobbelt frigivelse-sårbarhed blev opdaget i EMS CPC-USB/ARM7 CAN/USB-grænsefladedriver.

 • CVE-2022-29581

  Kyle Zeng opdagede en referenceoptællingsfejl i netværksklassifikatoren cls_u32, hvilken kunne føre til en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis til rettighedsforøgelse.

 • CVE-2022-30594

  Jann Horn opdagede en fejl i samspillet mellem undersystemerne ptrace og seccomp. En proces lagt i en sandkasse ved hjælp af seccomp(), men stadig med rettigheder til at anvende ptrace(), kunne udnytte fejlen til at fjerne seccomp-begrænsningerne.

 • CVE-2022-32250

  Aaron Adams opdagede en anvendelse efter frigivelse i Netfilter, hvilken kunne medføre lokal rettighedsforøgelse til root.

 • CVE-2022-33981

  Yuan Ming fra Tsinghua University rapporterede om en kapløbstilstand i floppy-driveren, som involverede anvendelse af ioctl'en FDRAWCMD, hvilken kunne føre til en anvendelse efter frigivelse. En lokal bruger med adgang til en diskettedrevsenhed, kunne udnytte fejlen til at forårsage et lammelsesangreb (nedbrud eller hukommelseskorruption) eller muligvis til rettighedsforøgelse. Denne ioctl er nu blevet deaktiveret som standard.

I den gamle stabile distribution (buster), er disse problemer rettet i version 4.19.249-2.

På grund af et problem med signeringstjensten (jf. Debians fejl #1012741), kan modulet vport-vxlan ikke indlæses i den signerede kerne på amd64 i denne opdatering.

Denne opdatering retter også en regression i undersystemet network scheduler (fejl #1013299).

For 32 bit-Arm-arkitekturer (armel og armhf), aktiverer denne opdateringer optimerede implementeringer af flere kryptografiske og CRC-algoritmer. For i hvert fald AES skulle dette fjerne en timing-sidekanal, der kunne føre til en lækage af følsomme oplysninger.

Denne opdatering indeholder mange flere fejlrettelser fra de stabile opderinger 4.19.236-4.19.249, begge inklusive, herunder af fejl #1006346. Random-driveren er tilbageført fra Linux 5.19, hvilket retter talrige ydelses- og korrekthedsproblemer. Nogle ændringer vil være synlige:

 • Entropipuljestørrelsen er nu 256 bit, i stedet for 4096. Du kan være nødt til at justere opsætningen af systemovervågnings- eller brugerrumsentropi-opsamlingstjenster, til at tage højde for ændringen.
 • På systemer uden en hardware-RNG, vil kernen måske logge flere anvendelser af /dev/urandom, før den er helt initialiseret. Disse anvendelser blev tidligere optalt for lavt, og er dermed ikke en regression.

Vi anbefaler at du opgraderer dine linux-pakker.

For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende linux, se dens sikkerhedssporingsside på: https://security-tracker.debian.org/tracker/linux