Säkerhetsbulletiner från 2023

[2023-05-28] DSA-5415 libreoffice - security update
[2023-05-27] DSA-5414 docker-registry - security update
[2023-05-26] DSA-5413 sniproxy - security update
[2023-05-27] DSA-5412 libraw - security update
[2023-05-26] DSA-5411 gpac - security update
[2023-05-24] DSA-5410 sofia-sip - security update
[2023-05-23] DSA-5409 libssh - security update
[2023-05-21] DSA-5408 libwebp - security update
[2023-05-21] DSA-5407 cups-filters - security update
[2023-05-20] DSA-5406 texlive-bin - security update
[2023-05-18] DSA-5405 libapache2-mod-auth-openidc - security update
[2023-05-17] DSA-5404 chromium - security update
[2023-05-14] DSA-5403 thunderbird - security update
[2023-05-13] DSA-5402 linux - security update
[2023-05-11] DSA-5401 postgresql-13 - security update
[2023-05-10] DSA-5400 firefox-esr - security update
[2023-05-05] DSA-5399 odoo - security update
[2023-05-04] DSA-5398 chromium - security update
[2023-05-03] DSA-5397 wpewebkit - security update
[2023-05-03] DSA-5396 webkit2gtk - security update
[2023-05-02] DSA-5395 nodejs - security update
[2023-04-30] DSA-5394 ffmpeg - security update
[2023-04-22] DSA-5393 chromium - security update
[2023-04-22] DSA-5392 thunderbird - security update
[2023-04-20] DSA-5391 libxml2 - security update
[2023-04-16] DSA-5390 chromium - security update
[2023-04-14] DSA-5389 rails - security update
[2023-04-13] DSA-5388 haproxy - security update
[2023-04-13] DSA-5387 openvswitch - security update
[2023-04-12] DSA-5386 chromium - security update
[2023-04-12] DSA-5385 firefox-esr - security update
[2023-04-10] DSA-5384 openimageio - security update
[2023-04-05] DSA-5383 ghostscript - security update
[2023-04-05] DSA-5382 cairosvg - security update
[2023-04-05] DSA-5381 tomcat9 - security update
[2023-03-29] DSA-5380 xorg-server - security update
[2023-03-27] DSA-5379 dino-im - security update
[2023-03-25] DSA-5378 xen - security update
[2023-03-23] DSA-5377 chromium - security update
[2023-03-20] DSA-5376 apache2 - security update
[2023-03-17] DSA-5375 thunderbird - security update
[2023-03-15] DSA-5374 firefox-esr - security update
[2023-03-14] DSA-5373 node-sqlite3 - security update
[2023-03-13] DSA-5372 rails - security update
[2023-03-09] DSA-5371 chromium - security update
[2023-03-07] DSA-5370 apr - security update
[2023-03-05] DSA-5369 syslog-ng - security update
[2023-03-03] DSA-5368 libreswan - security update
[2023-03-02] DSA-5367 spip - security update
[2023-03-01] DSA-5366 multipath-tools - security update
[2023-02-27] DSA-5365 curl - security update
[2023-02-26] DSA-5364 apr-util - security update
[2023-02-24] DSA-5363 php7.4 - security update
[2023-02-24] DSA-5362 frr - security update
[2023-02-24] DSA-5361 tiff - security update
[2023-02-23] DSA-5360 emacs - security update
[2023-02-23] DSA-5359 chromium - security update
[2023-02-23] DSA-5358 asterisk - security update
[2023-02-23] DSA-5357 git - security update
[2023-02-20] DSA-5356 sox - security update
[2023-02-18] DSA-5355 thunderbird - security update
[2023-02-18] DSA-5354 snort - security update
[2023-02-17] DSA-5353 nss - security update
[2023-02-17] DSA-5352 wpewebkit - security update
[2023-02-17] DSA-5351 webkit2gtk - security update
[2023-02-15] DSA-5350 firefox-esr - security update
[2023-02-14] DSA-5349 gnutls28 - security update
[2023-02-14] DSA-5348 haproxy - security update
[2023-02-13] DSA-5347 imagemagick - security update
[2023-02-10] DSA-5346 libde265 - security update
[2023-02-08] DSA-5345 chromium - security update
[2023-02-08] DSA-5344 heimdal - security update
[2023-02-07] DSA-5343 openssl - security update
[2023-02-07] DSA-5342 xorg-server - security update
[2023-02-06] DSA-5341 wpewebkit - security update
[2023-02-06] DSA-5340 webkit2gtk - security update
[2023-02-05] DSA-5339 libhtml-stripscripts-perl - security update
[2023-02-01] DSA-5338 cinder - security update
[2023-02-01] DSA-5337 nova - security update
[2023-02-01] DSA-5336 glance - security update
[2023-02-01] DSA-5335 openjdk-17 - security update
[2023-01-29] DSA-5334 varnish - security update
[2023-01-29] DSA-5333 tiff - security update
[2023-01-28] DSA-5331 openjdk-11 - security update
[2023-01-27] DSA-5330 curl - security update
[2023-01-26] DSA-5329 bind9 - security update
[2023-01-26] DSA-5328 chromium - security update
[2023-01-24] DSA-5327 swift - security update
[2023-01-24] DSA-5326 nodejs - security update
[2023-01-24] DSA-5325 spip - security update
[2023-01-23] DSA-5324 linux - security update
[2023-01-19] DSA-5323 libitext5-java - security update
[2023-01-18] DSA-5322 firefox-esr - security update
[2023-01-18] DSA-5321 sudo - security update
[2023-01-16] DSA-5320 tor - security update
[2023-01-13] DSA-5319 openvswitch - security update
[2023-01-13] DSA-5318 lava - security update
[2023-01-13] DSA-5317 chromium - security update
[2023-01-11] DSA-5316 netty - security update
[2023-01-11] DSA-5315 libxstream-java - security update
[2023-01-11] DSA-5314 emacs - security update
[2023-01-11] DSA-5313 hsqldb - security update
[2023-01-11] DSA-5312 libjettison-java - security update
[2023-01-08] DSA-5311 trafficserver - security update

Du kan få de senaste Debiansäkerhetsbulletinerna genom att prenumerera på vår sändlista debian-security-announce. Du kan även bläddra i listans arkiv.