Debian Säkerhetsgranskningsbulletiner från 2007

Bulletiner släppta i 2007

01 Jul 2007 DSA-1326-1 - fireflier-server

Steve Kemp discovered that fireflier-server contained a insecure temporary files vulnerability.

01 Jul 2007 DSA-1327-1 - gsambad

Steve Kemp discovered that gsambad contained a buffer overflow vulnerability.

01 Jul 2007 DSA-1328-1 - unicon-imc2

Steve Kemp discovered that unicon-imc2 contained a buffer overflow vulnerability.

5 Jul 2007 DSA-1329-1 - gfax

Steve Kemp discovered that gfax contained a insecure temporary files vulnerability.

25 Oct 2007 DSA-1395-1 - xen-utils

Steve Kemp discovered that xen-utils contained a insecure temporary files vulnerability.

7 Nov 2007 DSA-1402-1 - gforge

Steve Kemp discovered that gforge contained a insecure temporary files vulnerability.

Gå tillbaks till granskningsprojektet, eller till bulletinlistan.