Ostrzeżenia projektu Audyt Bezpieczeństwa Debiana z 2008 roku

Ostrzeżenia wydane w 2008 roku

20 Mar 2008 DSA-1526 - xwine

Steve Kemp discovered that xwine contained a unsafe use of temporary files and incorrect file permissions vulnerability.

22 Nov 2008 DSA-1668-1 - hf

Steve Kemp discovered that hf contained a insecure execution of external commands vulnerability.

Przejdź do projektu audytu lub do listy ostrzeżeń.