Ostrzeżenia projektu Audyt Bezpieczeństwa Debiana z 2011 roku

Ostrzeżenia wydane w 2011 roku

2 Jun 2011 BUG-629003 - fabric

Steve Kemp discovered that fabric contained a insecure file creation vulnerability.

Przejdź do projektu audytu lub do listy ostrzeżeń.