Beveiligingsauditberichten

Hieronder vindt u een overzicht van de beveiligingsberichten die zijn uitgegeven als direct resultaat van dit auditing project.

2 Jun 2011 BUG-629003 - fabric

Steve Kemp discovered that fabric contained a insecure file creation vulnerability.

11 Sep 2009 BUG-546178 - planet

Steve Kemp discovered that planet contained a failure to sanitise input vulnerability.

28 Sep 2009 BUG-548684 - oping

Steve Kemp discovered that oping contained a arbitrary file read vulnerability.

Daarnaast zijn archieven beschikbaar van de beveiligingsberichten uitgegeven in voorgaande jaren: