Ostrzeżenia Audytu Bezpieczeństwa

Poniżej znajdują się najnowsze ostrzeżenia, które zostały opublikowane jako bezpośrednie wyniki tego projektu audytu.

2 Jun 2011 BUG-629003 - fabric

Steve Kemp discovered that fabric contained a insecure file creation vulnerability.

11 Sep 2009 BUG-546178 - planet

Steve Kemp discovered that planet contained a failure to sanitise input vulnerability.

28 Sep 2009 BUG-548684 - oping

Steve Kemp discovered that oping contained a arbitrary file read vulnerability.

Dostępne są także zapisy biuletynów, które zostały opublikowane w poprzednich lata: