Säkerhetsgranskningsbulletiner

Här hittar du de senaste bulletinerna som har släppts, som ett direkt resultat av granskningsprojektet.

2 Jun 2011 BUG-629003 - fabric

Steve Kemp discovered that fabric contained a insecure file creation vulnerability.

11 Sep 2009 BUG-546178 - planet

Steve Kemp discovered that planet contained a failure to sanitise input vulnerability.

28 Sep 2009 BUG-548684 - oping

Steve Kemp discovered that oping contained a arbitrary file read vulnerability.

Utöver detta så finns bulletinerna som har släppts tidigare år tillgängliga: