Automatiserade Granskningsexempel

Som sidan för granskningsverktyg förklarade så finns det flera paket tillgängliga i Debianarkivet som kan användas för att granska kod automatiskt.

Granskningexempel

Vart och ett av följande verktyg är testat mot samma bit buggig kod. Detta gör att vi kan jämföra utdatan från verktygen direkt.

Koden har analyserats med hjälp av tre verktyg:


Tillbaks till granskningsprojektet