Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[22 Юни 2018] DSA-4233 bouncycastle security update
[20 Юни 2018] DSA-4232 xen security update
[17 Юни 2018] DSA-4231 libgcrypt20 security update
[17 Юни 2018] DSA-4230 redis security update
[14 Юни 2018] DSA-4229 strongswan security update
[14 Юни 2018] DSA-4228 spip security update
[12 Юни 2018] DSA-4227 plexus-archiver security update
[12 Юни 2018] DSA-4226 perl security update
[10 Юни 2018] DSA-4225 openjdk-7 security update
[08 Юни 2018] DSA-4224 gnupg security update
[08 Юни 2018] DSA-4223 gnupg1 security update
[08 Юни 2018] DSA-4222 gnupg2 security update
[08 Юни 2018] DSA-4221 libvncserver security update
[08 Юни 2018] DSA-4220 firefox-esr security update
[08 Юни 2018] DSA-4219 jruby security update
[06 Юни 2018] DSA-4218 memcached security update
[03 Юни 2018] DSA-4217 wireshark security update
[02 Юни 2018] DSA-4216 prosody security update
[02 Юни 2018] DSA-4215 batik security update
[01 Юни 2018] DSA-4214 zookeeper security update
[29 Май 2018] DSA-4213 qemu security update
[29 Май 2018] DSA-4212 git security update
[25 Май 2018] DSA-4211 xdg-utils security update
[25 Май 2018] DSA-4210 xen security update
[25 Май 2018] DSA-4209 thunderbird security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.