Сигурност

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността:

Поддържане на системата сигурна

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред във файла /etc/apt/sources.list:

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free

След запазване на промените, изпълнете следните команди за изтегляне и инсталиране на наличните обновления:

apt-get update && apt-get upgrade

Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблемите със сигурността в Дебиан прочетете отговорите на често задавани въпроси и останалата документация:

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[25 Мар 2023] DSA-5378-1 xen security update
[23 Мар 2023] DSA-5377-1 chromium security update
[20 Мар 2023] DSA-5376-1 apache2 security update
[17 Мар 2023] DSA-5375-1 thunderbird security update
[17 Мар 2023] DSA-5356-2 sox security update
[15 Мар 2023] DSA-5374-1 firefox-esr security update
[14 Мар 2023] DSA-5373-1 node-sqlite3 security update
[13 Мар 2023] DSA-5372-1 rails security update
[09 Мар 2023] DSA-5371-1 chromium security update
[07 Мар 2023] DSA-5370-1 apr security update
[05 Мар 2023] DSA-5369-1 syslog-ng security update
[03 Мар 2023] DSA-5368-1 libreswan security update
[02 Мар 2023] DSA-5367-1 spip security update
[01 Мар 2023] DSA-5366-1 multipath-tools security update
[27 Фев 2023] DSA-5365-1 curl security update
[26 Фев 2023] DSA-5364-1 apr-util security update
[24 Фев 2023] DSA-5363-1 php7.4 security update
[24 Фев 2023] DSA-5362-1 frr security update
[24 Фев 2023] DSA-5361-1 tiff security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин, съдържащ информация за засегнатия пакет.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.