Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[06 Авг 2020] DSA-4742-1 firejail security update
[05 Авг 2020] DSA-4741-1 json-c security update
[03 Авг 2020] DSA-4739-1 webkit2gtk security update
[02 Авг 2020] DSA-4740-1 thunderbird security update
[31 Юли 2020] DSA-4738-1 ark security update
[29 Юли 2020] DSA-4737-1 xrdp security update
[29 Юли 2020] DSA-4736-1 firefox-esr security update
[29 Юли 2020] DSA-4735-1 grub2 security update
[26 Юли 2020] DSA-4734-1 openjdk-11 security update
[24 Юли 2020] DSA-4733-1 qemu security update
[21 Юли 2020] DSA-4732-1 squid security update
[19 Юли 2020] DSA-4731-1 redis security update
[19 Юли 2020] DSA-4730-1 ruby-sanitize security update
[19 Юли 2020] DSA-4729-1 libopenmpt security update
[19 Юли 2020] DSA-4728-1 qemu security update
[17 Юли 2020] DSA-4727-1 tomcat9 security update
[17 Юли 2020] DSA-4726-1 nss security update
[15 Юли 2020] DSA-4725-1 evolution-data-server security update
[15 Юли 2020] DSA-4724-1 webkit2gtk security update
[12 Юли 2020] DSA-4723-1 xen security update
[08 Юли 2020] DSA-4722-1 ffmpeg security update
[08 Юли 2020] DSA-4721-1 ruby2.5 security update
[08 Юли 2020] DSA-4720-1 roundcube security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.