Сигурност

Дебиан обръща специално внимание на сигурността. Обработваме всички съобщения за проблеми със сигурността и осигуряваме корекции в разумни срокове. Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично. Имаме и екип за Одит на сигурността, който преглежда целия архив за нови или непоправени стари проблеми със сигурността.

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността: бюлетините за сигурността на Дебиан са съвместими със CVE (кръстосан индекс) и имаме представител в Съвета на проекта Отворен език за оценка на пробивите.

Сигурност на вашата система Дебиан

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

във файла /etc/apt/sources.list. След това изпълнете командите apt-get update && apt-get upgrade за изтегляне и инсталиране на наличните обновления. Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблените със сигурността в Дебиан прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа по сигурността и наръчника Защитаване на Дебиан.

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[12 Дек 2017] DSA-4064 chromium-browser security update
[11 Дек 2017] DSA-4063 pdns-recursor security update
[10 Дек 2017] DSA-4062 firefox-esr security update
[10 Дек 2017] DSA-4061 thunderbird security update
[09 Дек 2017] DSA-4060 wireshark security update
[08 Дек 2017] DSA-4059 libxcursor security update
[08 Дек 2017] DSA-4058 optipng security update
[08 Дек 2017] DSA-4057 erlang security update
[07 Дек 2017] DSA-4056 nova security update
[07 Дек 2017] DSA-4055 heimdal security update
[03 Дек 2017] DSA-4054 tor security update
[30 Ное 2017] DSA-4053 exim4 security update
[29 Ное 2017] DSA-4052 bzr security update
[29 Ное 2017] DSA-4051 curl security update
[28 Ное 2017] DSA-4050 xen security update
[27 Ное 2017] DSA-4049 ffmpeg security update
[23 Ное 2017] DSA-4048 openjdk-7 security update
[23 Ное 2017] DSA-4047 otrs2 security update
[22 Ное 2017] DSA-4046 libspring-ldap-java security update
[21 Ное 2017] DSA-4045 vlc security update
[21 Ное 2017] DSA-4044 swauth security update
[21 Ное 2017] DSA-4043 samba security update
[19 Ное 2017] DSA-4042 libxml-libxml-perl security update
[19 Ное 2017] DSA-4041 procmail security update
[17 Ное 2017] DSA-4040 imagemagick security update
[16 Ное 2017] DSA-4039 opensaml2 security update
[16 Ное 2017] DSA-4038 shibboleth-sp2 security update
[16 Ное 2017] DSA-4037 jackson-databind security update
[15 Ное 2017] DSA-4036 mediawiki security update
[15 Ное 2017] DSA-4035 firefox-esr security update
[15 Ное 2017] DSA-4034 varnish security update
[13 Ное 2017] DSA-4033 konversation security update
[12 Ное 2017] DSA-4032 imagemagick security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.

Контакти

Преди да се свържете с нас прочетете страницата с отговори на често задавани въпроси на екипа за сигурност. Възможно е там да намерите отговор на въпроса си.

Начините за връзка също са в страницата с отговори.