Сигурност

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността:

Поддържане на системата сигурна

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред във файла /etc/apt/sources.list:

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free

След запазване на промените, изпълнете следните команди за изтегляне и инсталиране на наличните обновления:

apt-get update && apt-get upgrade

Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблемите със сигурността в Дебиан прочетете отговорите на често задавани въпроси и останалата документация:

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[31 Май 2023] DSA-5417-1 openssl security update
[31 Май 2023] DSA-5416-1 connman security update
[28 Май 2023] DSA-5415-1 libreoffice security update
[27 Май 2023] DSA-5414-1 docker-registry security update
[27 Май 2023] DSA-5412-1 libraw security update
[26 Май 2023] DSA-5413-1 sniproxy security update
[26 Май 2023] DSA-5411-1 gpac security update
[24 Май 2023] DSA-5410-1 sofia-sip security update
[23 Май 2023] DSA-5409-1 libssh security update
[21 Май 2023] DSA-5408-1 libwebp security update
[21 Май 2023] DSA-5407-1 cups-filters security update
[20 Май 2023] DSA-5406-1 texlive-bin security update
[18 Май 2023] DSA-5405-1 libapache2-mod-auth-openidc security update
[17 Май 2023] DSA-5404-1 chromium security update
[14 Май 2023] DSA-5403-1 thunderbird security update
[13 Май 2023] DSA-5402-1 linux security update
[11 Май 2023] DSA-5401-1 postgresql-13 security update
[10 Май 2023] DSA-5400-1 firefox-esr security update
[05 Май 2023] DSA-5399-1 odoo security update
[04 Май 2023] DSA-5398-1 chromium security update
[04 Май 2023] DSA-5396-2 evolution security update
[03 Май 2023] DSA-5397-1 wpewebkit security update
[03 Май 2023] DSA-5396-1 webkit2gtk security update
[02 Май 2023] DSA-5395-1 nodejs security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин, съдържащ информация за засегнатия пакет.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.