Sikkerhedsoplysninger

Debian ser med stor alvor på sikkerhed. Vi håndterer alle sikkerhedsproblemer, som vi bliver gjort opmærksom på, og de rettes inden for rimelig tid. Mange bulletiner koordineres med andre fri software-leverandører og udsendes samme dag, som en sårbarhed offentliggøres, og vi har også et Sikkerhedsaudit-hold, der der kigger arkivet igennem efter nye eller ukorrigerede sikkerhedsfejl.

Erfaring har vist at sikkerhed gennem utilgængelighed ikke fungerer. Offentliggørelse giver mulighed for hurtigere og bedre løsninger af sikkerhedsproblemer. Af den grund dækker denne side Debians status på forskellige huller i sikkerheden, der potentielt kan påvirke Debian.

Debian deltager også i arbejde med sikkerhedsstandardisering: Debians sikkerhedsbulletiner er CVE-kompatible (se krydsreferencerne) og Debian er repræsenteret i bestyrelsen for projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Sådan holder du dit Debian-system sikkert

Du kan modtage de seneste sikkerhedsbulletiner fra Debian ved at abonnere på postlisten debian-security-announce.

Du kan bruge apt til nemt at hente de seneste sikkerhedsopdateringer. Dette kræver en linie som denne

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kør dernæst apt-get update && apt-get upgrade for at hente og installere de ventende opdateringer. Sikkerhedsarkivet er signeret med Debians normale arkivsigneringsnøgler.

For flere oplysninger om sikkerhed i Debian, se venligst Sikkerhedsteamets OSS (FAQ) og håndbogen om sikring af Debian.

Nyere sikkerhedsbulletiner

Disse websider indeholder et kompakt sikkerhedsbulletinarkiv postet til postlisten debian-security-announce.

[24. jun 2016] DSA-3606 libpdfbox-java sikkerhedsopdatering
[19. jun 2016] DSA-3605 libxslt sikkerhedsopdatering
[16. jun 2016] DSA-3604 drupal7 sikkerhedsopdatering
[14. jun 2016] DSA-3603 libav sikkerhedsopdatering
[14. jun 2016] DSA-3602 php5 sikkerhedsopdatering
[13. jun 2016] DSA-3601 icedove sikkerhedsopdatering
[ 9. jun 2016] DSA-3600 firefox-esr sikkerhedsopdatering
[ 9. jun 2016] DSA-3599 p7zip sikkerhedsopdatering
[ 7. jun 2016] DSA-3598 vlc sikkerhedsopdatering
[ 7. jun 2016] DSA-3597 expat sikkerhedsopdatering
[ 6. jun 2016] DSA-3596 spice sikkerhedsopdatering
[ 5. jun 2016] DSA-3595 mariadb-10.0 sikkerhedsopdatering
[ 4. jun 2016] DSA-3594 chromium-browser sikkerhedsopdatering
[ 2. jun 2016] DSA-3593 libxml2 sikkerhedsopdatering
[ 1. jun 2016] DSA-3592 nginx sikkerhedsopdatering
[ 1. jun 2016] DSA-3591 imagemagick sikkerhedsopdatering
[ 1. jun 2016] DSA-3590 chromium-browser sikkerhedsopdatering
[30. maj 2016] DSA-3589 gdk-pixbuf sikkerhedsopdatering
[29. maj 2016] DSA-3588 symfony sikkerhedsopdatering
[27. maj 2016] DSA-3587 libgd2 sikkerhedsopdatering

De seneste sikkerhedsbulletiner fra Debian er også tilgængelige i RDF-format. Vi tilbyder også en anden fil som indeholder det første afsnit af den tilsvarende sikkerhedsbulletin, så man kan se i den, hvad bulletinen drejer sig om.

De ældre sikkerhedsbulletiner er også tilgængelige: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterede sikkerhedsbulletiner bevaret til eftertiden.

Debians distributioner er ikke sårbare overfor alle sikkerhedsproblemer. Debians Security Tracker indsamler alle oplysninger om sårbarhedsstatus på Debian-pakker, og man kan søge på CVE-navn eller på pakke.

Kontaktoplysninger

Læs venligst sikkerhedsteamets OSS før du kontakter os, dit spørgsmål er måske allerede besvaret deri.

I OSS'en finder du også kontaktoplysningerne.