Sikkerhedsoplysninger

Debian ser med stor alvor på sikkerhed. Vi håndterer alle sikkerhedsproblemer, som vi bliver gjort opmærksom på, og de rettes inden for rimelig tid. Mange bulletiner koordineres med andre fri software-leverandører og udsendes samme dag, som en sårbarhed offentliggøres, og vi har også et Sikkerhedsaudit-hold, der der kigger arkivet igennem efter nye eller ukorrigerede sikkerhedsfejl.

Erfaring har vist at sikkerhed gennem utilgængelighed ikke fungerer. Offentliggørelse giver mulighed for hurtigere og bedre løsninger af sikkerhedsproblemer. Af den grund dækker denne side Debians status på forskellige huller i sikkerheden, der potentielt kan påvirke Debian.

Debian deltager også i arbejde med sikkerhedsstandardisering: Debians sikkerhedsbulletiner er CVE-kompatible (se krydsreferencerne) og Debian er repræsenteret i bestyrelsen for projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Sådan holder du dit Debian-system sikkert

Du kan modtage de seneste sikkerhedsbulletiner fra Debian ved at abonnere på postlisten debian-security-announce.

Du kan bruge apt til nemt at hente de seneste sikkerhedsopdateringer. Dette kræver en linie som denne

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kør dernæst apt-get update && apt-get upgrade for at hente og installere de ventende opdateringer. Sikkerhedsarkivet er signeret med Debians normale arkivsigneringsnøgler.

For flere oplysninger om sikkerhed i Debian, se venligst Sikkerhedsteamets OSS (FAQ) og håndbogen om sikring af Debian.

Nyere sikkerhedsbulletiner

Disse websider indeholder et kompakt sikkerhedsbulletinarkiv postet til postlisten debian-security-announce.

[22. feb 2017] DSA-3791 linux sikkerhedsopdatering
[16. feb 2017] DSA-3790 spice sikkerhedsopdatering
[15. feb 2017] DSA-3789 libevent sikkerhedsopdatering
[13. feb 2017] DSA-3788 tomcat8 sikkerhedsopdatering
[13. feb 2017] DSA-3787 tomcat7 sikkerhedsopdatering
[13. feb 2017] DSA-3786 vim sikkerhedsopdatering
[ 9. feb 2017] DSA-3785 jasper sikkerhedsopdatering
[ 9. feb 2017] DSA-3784 viewvc sikkerhedsopdatering
[ 8. feb 2017] DSA-3783 php5 sikkerhedsopdatering
[ 8. feb 2017] DSA-3782 openjdk-7 sikkerhedsopdatering
[ 5. feb 2017] DSA-3781 svgsalamander sikkerhedsopdatering
[ 1. feb 2017] DSA-3780 ntfs-3g sikkerhedsopdatering
[ 1. feb 2017] DSA-3779 wordpress sikkerhedsopdatering
[31. jan 2017] DSA-3778 ruby-archive-tar-minitar sikkerhedsopdatering
[31. jan 2017] DSA-3777 libgd2 sikkerhedsopdatering
[31. jan 2017] DSA-3776 chromium-browser sikkerhedsopdatering
[29. jan 2017] DSA-3775 tcpdump sikkerhedsopdatering
[29. jan 2017] DSA-3774 lcms2 sikkerhedsopdatering
[27. jan 2017] DSA-3773 openssl sikkerhedsopdatering
[26. jan 2017] DSA-3772 libxpm sikkerhedsopdatering
[25. jan 2017] DSA-3771 firefox-esr sikkerhedsopdatering

De seneste sikkerhedsbulletiner fra Debian er også tilgængelige i RDF-format. Vi tilbyder også en anden fil som indeholder det første afsnit af den tilsvarende sikkerhedsbulletin, så man kan se i den, hvad bulletinen drejer sig om.

De ældre sikkerhedsbulletiner er også tilgængelige: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterede sikkerhedsbulletiner bevaret til eftertiden.

Debians distributioner er ikke sårbare overfor alle sikkerhedsproblemer. Debians Security Tracker indsamler alle oplysninger om sårbarhedsstatus på Debian-pakker, og man kan søge på CVE-navn eller på pakke.

Kontaktoplysninger

Læs venligst sikkerhedsteamets OSS før du kontakter os, dit spørgsmål er måske allerede besvaret deri.

I OSS'en finder du også kontaktoplysningerne.